Vindmølleplan indskrænkes

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har aftalt at sende 3 områder videre i planlægningen af vindmølleplanen.

20-12-2016Pressemeddelelse

Et flertal har aftalt, at det er områderne Tagmark, Nørhå Nord og Sindrup der i første omgang medtages i den videre planlægning for kommunens vindmølleplan. I udgangspunktet var der en indstilling om at arbejde videre med 8 områder, men det er nu gennem en bred politisk aftale reduceret til 3 områder.

Samtidig tilkendegiver flertallet bag aftalen, at der ses positivt på en mulig udvidelse af testpladserne for vindmøller ved Østerild.

Der skal nu udarbejdes forslag på kommuneplanstillæg på de tre områder, som kommer i høring i maj og juni.

 

Kontaktinformation

Kaj Kirk

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Telefon 40 96 48 51

Mail kki@thisted.dk

 

Lene Kjelgaard Jensen

Borgmester

Telefon 24 26 52 50

Mail lekj@thisted.dk