Åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager

Børne- & Familieudvalget (BFU) i Thisted Kommune er bekymret over debatten på folkeskoleområdet og de politiske udmeldinger, som pt. kommer i en lind strøm fra Christiansborg.

12-12-2016Pressemeddelelse

Børne- & Familieudvalget (BFU) i Thisted Kommune er bekymret over debatten på folkeskoleområdet og de politiske udmeldinger, som pt. kommer i en lind strøm fra Christiansborg.

Siden vedtagelsen af den seneste folkeskolereform har vores forvaltning, skoleledere og medarbejdere arbejdet med implementeringen af reformen og lagt stor energi heri.

I Thisted Kommune er vi ikke i mål med reformen, men meget godt på vej. Det skyldes i høj grad vore dygtige og kompetente skoleledere. Som udvalg har vi meget bevidst overdraget det fulde ledelsesansvar for dagligdagen til netop skolelederne.

I BFU er vi af den opfattelse, at skolederne er bedst til at forestå og drifte kommunens skoler. Ligeledes har lærere og pædagoger gjort en kæmpe indsats for at skabe en hverdag, som nu næsten er på plads. Det fortjener personalet stor ros for.

Et ønske og håb vi tit og ofte møder - både blandt skoleledere og undervisere - er: Lad os nu få ro! Ikke flere tiltag. Vi skal have tid - ikke nye reformer - til at få skoledagen og -indholdet på plads.

BFU i Thisted Kommune opfordrer derfor dig som minister til at stikke fingeren i jorden og lige se tiden an. Nye ting tager tid - og den tid har skolerne og deres medarbejdere ikke fået. Det fortjener de!

Skulle politikerne på Christiansborg så sidde tilbage og føle sig handlingslammede på netop folkeskoleområdet, har BFU i Thisted Kommune en opgave, de kan og bør tage fat på:
I Thisted Kommune mangler vi alene ca. 9 millioner kroner årligt, som følge af den sidst indførte folkeskolereform. De midler har Christiansborg "glemt" at sende med sammen med reformvedtagelsen. Politikerne på Christiansborg burde i stedet bruge energien på at finde pengene, og lade folkeskolen arbejde uden frygt for nye initiativer og sparerunder.

BFU vil gerne invitere dig som minister til at besøge skolerne i Thisted Kommune - og dermed med egne øjne se, hvor langt vi er kommet med at skabe en god og indholdsrig dagligdag for vore folkeskoleelever.

Med venlig hilsen

Børne- & Familieudvalget i Thisted Kommune.

Kontaktinformation
Poul Hvass Hansen (C), formand
Tlf. 2481 9192

Per Skovmose (V), næstformand
Tlf. 2034 1072

Erik Bøgh Nielsen (A)
Tlf. 2034 1362

Henning Jensen (V)
Tlf. 2361 0005

Jens Otto Madsen (EL)
Tlf. 2326 1278