Modernisering af Thy Hallen: konkurrencevinder fundet

Det bliver arkitektfirmaet Keingarts oplæg, der vil danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med moderniseringen og udbygningen af Thy Hallen.

05-12-2016Nyhed

visualisering af ankomsthald og opholdsområde med nye lyse arealer, glasvægge og aktiviterer på væggene

Blandt tre gode forslag har et enigt bedømmelsesudvalg fundet, at arkitektfirmaet Keingarts forslag bedst tilgodeser de rammer, som Kommunalbestyrelsen har afstukket for projektet, og de brugerønsker, som er formuleret i det oplæg, der har dannet baggrund for konkurrencen.

En nytænkende multihal

Vinderprojektet tilgodeser i meget høj grad ønsket om et samlet projekt med mulighed for etapeopdeling, og som bl.a. indebærer en bedre udnyttelse af eksisterende arealer, udvidelse af centerhallen og bedre publikumsfaciliteter, en nytænkende multihal med springfaciliteter, og et spændende udeareal med et væld af aktivitetsmuligheder.

- Det glæder mig, at vi nu står med et oplæg, som meget fint lever op til de rammer, som Kommunalbestyrelsen har afstukket for det samlede og overordnede projekt, og jeg ser frem til at følge resultaterne af det videre arbejde med projektet, udtaler Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.

Fokus på brugerdialog

Thisted Kommune har sikret sig ret til frit at anvende elementer fra alle tre indkomne arkitektforslag i det fortsatte arbejde. Projektet skal nemlig gennemløbe en række fremtidige udviklingsfaser, hvor det, i dialog med brugere og andre interessenter, skal tilrettes og ændres ad flere omgange, før alle kræfter samles om en realisering.

- Jeg er meget tilfreds med, at vinderforslaget i stor grad tilgodeser de brugerønsker, der er givet udtryk for - det skaber god mulighed for en fortsat positiv dialog med brugerne om realisering af projektet, fortæller Poul Hvass Hansen, formand for Børne- og Familieudvalget.

Oplæg til et endeligt projekt skal være klar til Kommunalbestyrelsens drøftelser i september 2017 vedr. budgettet for de kommende år, hvor der også håbes på at være afklaring af evt. medfinansiering fra fonde og lignende.

Visualisering af ny multihal med springbaner, lyse vægge og glas paneler

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: kultur@thisted.dk eller
fritid@thisted.dk