Stemmeprocenter Europa-Parlamentsvalg

De endelige stemmeprocenter for Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Stemmeprocenter ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 for område 4: Thistedkredsen

   Stemmeprocent    
   kl. 11.00  kl. 15.00  kl. 20.00 Endelige resultater
Afstemningssted   2009  2014   2009  2014  2009  2014   2009  2014
Thisted Kommune område 1 - Thisted
Munkehallen
 13,8  12,2  32,0  28,5  51,7  48,2    
Thisted Kommune område 2 - Harring-Stagstrup
Hyttefadet, Vilsund
 13,9  16,3  35,9  35,1  61,69  61,3    
Thisted Kommune område 3 - Hillerslev-Kåstrup
Hillerslev Skole/Biblioteket
 11,4  11,8  26,9  28,0  54,9  52,9    
Thisted Kommune område 4 -Hundborg-Jannerup
Sprogcenter Thisted, Hundborg 
 12,6  12,0  29,9  30,2  51,6  51,4    
Thisted Kommune område 5 - Vorupør
Vorupør Skole
 9,9  14,1  26,5  30,9  52,0  54,9    
Thisted Kommune område 6 - Nors-Tved
Nors Skole
 13,0  13,0  29,6  28,9  59,5  57,3    
Thisted Kommune område 7 - Sennels
Sennels Skole
 15,3  14,4  34,1  36,7  66,2  54,7    
Thisted Kommune område 8 - Sjørring-Thorsted
Sjørring Skole 
 10,8  11,3  27,0  25,6  57,1  54,7    
Thisted Kommune område 9 - Skjoldborg-Kallerup
STU, Skjoldborg 
 12,8  8,6  29,9  26,7  59,6  56,4