23. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

192. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

193. Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag vedhæftes senere.

Beslutning

Der udtrykkes fælles bekymring om de foreslåede besparelser på området. Det er vigtigt, at det forebyggende og tværsektorielle arbejde fortsat prioriteres, således færrest muligt unge kommer ud i misbrug. Der kommer til at køre en proces til vinter/forår i forhold til udarbejdelse af strategi for området.

Til toppen

194. Eventuelt - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

Opdateret 24-09-2019