23. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

189. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

190. Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag vedhæftes senere.

Beslutning

Orientering om budget 2020 blev gennemgået.

Der var enighed om, at området er presset, og at der er en bekymring i forhold til de skitserede besparelser.

Der var ligeledes enighed om, at besparelser på "kan" området kan være dyrt købte, da udgifterne kan komme på længere sigt inden for "skal" området, når der spares på de forebyggende indsatser.

Til toppen

191. Eventuelt - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

Opdateret 24-09-2019