23. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

187. Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag vedhæftes senere.

Beslutning

Forvaltningens forslag til udmøntningen af rammebesparelsen drøftes. Ældre-/Seniorrådet finder besparelserne problematiske sammenholdt med den demografiske udvikling og tidligere års besparelser. Rådet tilkendegiver deres bekymring og utilfredshed med forvaltningens forslag til udmøntningen af besparelserne. Social- og Sundhedsudvalget anser heller ikke forslagene til udmøntningen af besparelserne som tilfredsstillende. Social- og Sundhedsudvalget ser det nødvendigt at kende servicerammen, før udvalget kan komme med konkrete forslag til udmøntningen af besparelserne. Rådet ønsker at tilkendegive sin holdning til budgetforslaget i høringsperioden mellem første og anden behandling af budget 2020, så deres holdning kan ske ud fra det egentlige budgetforslag frem for forvaltningens forslag til besparelser. Grundet de forsinkede budgetforhandlinger i år opfordrer udvalget til et ekstraordinært fællesmøde mellem Ældre-/Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2019 kl. 8.00 -9.00, hvor beslutningerne fra 1. behandling af budgetforslaget kan drøftes i høringsperioden.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 23. september 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

Opdateret 24-09-2019