25. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

199. Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Handicap og Psykiatri

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag vedhæftes senere.

Beslutning

Området har indtil nu kunnet omsætte besparelserne ved at hjemtage borgere placeret i andre kommuner. Denne strategi er dog ved at være udtømt, og derfor er det en fælles opgave for hele Thisted Kommune at sikre, at der er de tilstrækkelige ressourcer på området til at løfte opgaverne.

Det er svært at få øje på det forebyggende arbejde i budgetoplægget, herunder specielt det forebyggende arbejde omkring de unge, som ellers ender i Psykiatrien.

Område-MED Handicap og Psykiatri er bekymret for, at besparelsen på det frivillige område vender tilbage som opgaver andre steder i den kommunale forvaltning, og at besparelsen dermed ender med at blive dyrere end udgangspunktet.

Der udtrykkes endvidere bekymring for arbejdsmiljøet på institutionerne med det fremlagte budgetforslag.

Området er også kendetegnet ved, at flere af borgerne har komplekse problemstillinger og dermed brug for øget indsats.

Der er brug for at kunne afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet på området samt de aktuelle udfordringer med oparbejdet merforbrug.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 25. september 2019:

Peter Uno Andersen, Peter Sørensen

Til toppen

Opdateret 26-09-2019