25. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

195. Godkendelse af dagsorden- fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019:

Peter Uno Andersen, Peter Sørensen

Til toppen

196. Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag vedhæftes senere.

Beslutning

Orientering fra Ida Pedersen om økonomiforhandlingerne.

Medarbejdersiden har udarbejdet et skriv vedrørende rammebesparelsen, som vedlægges som bilag.

Medarbejdersiden pointerer, at Sundhed og Kvalitet ikke er repræsenteret i dette område-MED, men at det arbejde, der bliver gjort i Sundhed og Kvalitet, også understøtter resten af området gennem forebyggelse, rehabiliterende indsatser, puljemidler osv.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019:

Peter Uno Andersen, Peter Sørensen

Til toppen

197. Eventuelt - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget, 25. september 2019:

Peter Uno Andersen, Peter Sørensen

Til toppen

Opdateret 25-09-2019