03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

176. Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune indgår samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Redegørelse

Veteraner har ydet en særlig indsats for Danmark. De fortjener, at vi er der for dem, når de vender hjem. Denne samarbejdsaftale er lavet mellem Thisted Kommune og Veterancentret og har til formål at sikre, at Veterancentret og Thisted Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner.

Kommunen anerkender og støtter

Kommuner kan gøre meget for veteraner. Anerkendelse kan være, at kommunen er opmærksom på veteraners kompetencer og ressourcer, veteraners familier eller ved at støtte op om lokale veteraninitiativer. En anerkendelse af alle veteraner er afholdelse af Flagdagen den 5. september, der er en landsdækkende anerkendelse af veteraners indsats for Danmark. Ved behov for støtte kan dette eksempelvis spænde fra sparring i forbindelse med overgang fra militært til civilt arbejdsliv til en mere helhedsorienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning med mere.

Veterancentret støtter op

Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentrets medarbejdere arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, faglige og frivillige organisationer samt Forsvarets myndigheder. Veterancentrets medarbejdere har en specialiseret viden om veteraner, som kan bidrage til at støtte op om kommuners arbejde med veteraner og pårørende. Veterancentret kan blandt andet bistå kommuner med rådgivning af sagsbehandlere, afholdelse af faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet.

Hensigt med samarbejdet

Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Thisted Kommune, at de vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde.

Varighed af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen gælder fra 1. oktober 2019 og fremadrettet, til den ene af parterne ønsker, at den ophører.

Retsgrundlag

Regeringens veteranpolitik af 2010 satte rammerne for, hvordan samfundet anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende. Veteranpolitikken, som blev fornyet i 2016, angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019 (Efterretning)

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019