03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

171. Indledende drøftelse i forbindelse med afdækning af hjælpemiddelområdet

Udskriv

Sagstema

Udvalget bedes drøfte, hvilke ønsker der kunne være til en afdækning af hjælpemiddelområdet.

Redegørelse

Forvaltningen skal i løbet af efteråret lave en afdækning af hjælpemiddelområdet, og i den forbindelse ønskes en indledende drøftelse af, hvad en sådan afdækning med fordel kan indeholde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der tages en indledende drøftelse af, hvad afdækningen med fordel kan indeholde.

Beslutning

Forvaltningen modtager input til en afdækning.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019