03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

173. Initiativer som skal sikre flere ansøgere til kommunens sundeste virksomhed 2019

Udskriv

Sagstema

I december 2019 skal Thisted Kommunes sundeste virksomhed kåres for 5. år i træk. For at sikre, at budskabet om betydningen af sundhed på arbejdspladsen kommer så bredt ud som muligt, ønsker forvaltningen at igangsætte yderligere initiativer, så flere virksomheder ansøger om prisen som kommunens sundeste virksomhed 2019.

Redegørelse

En arbejdsplads er anerkendt som en af de væsentligste arenaer til forebyggelse og sundhedsfremme for den voksne befolkning. Arbejdspladsen kan gøre meget for medarbejdernes sundhed, som eksempelvis at tilbyde sund mad, skabe mulighed for bevægelse i løbet af dagen, have en klar ryge- og alkoholpolitik, sikre en god håndtering af både psykiske og fysiske udfordringer samt sikre sociale aktiviteter mellem kollegaer.

For at skabe opmærksomhed på arbejdspladsens potentiale for medarbejdernes sundhed kårer Thisted Kommunes Social- og Sundhedsudvalg kommunes sundeste virksomhed én gang årligt. Med prisen følger en stor indgraveret vandrepokal og en pengepræmie, som skal bruges til endnu mere sundhed på virksomheden. Sundhedsprisen er tidligere blevet uddelt til FF Hanstholm i 2015, Bach Composite Industry i 2016, Enggården i 2017 og senest Revision Limfjord i 2018.

Formålet med sundhedsprisen er at få flere virksomheder til at tage andel i medarbejdernes sundhed for at sikre flere gode leveår for kommunens befolkning. Siden sundhedsprisen første gang blev uddelt i 2015, har mellem 2 og 4 virksomheder årligt ansøgt om sundhedsprisen. Der er således et ønske om, at viden om sundhedsprisen kommer ud til en større andel af kommunens erhvervsaktive ved at sikre flere ansøgende virksomheder til prisen.

Tidligere er prisen primært blevet markedsført gennem avisartikler, nyhedsbreve og sociale medier. Fremover ønsker forvaltningen at igangsætte nye initiativer, som skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at ansøge om at vinde prisen som kommunens sundeste arbejdsplads.

Følgende initiativer arbejdes der på for at sikre ansøgere til Sundhedsprisen 2019:

  • Sikre øget eksponering for vinderen. Forvaltningen har indledt en dialog med Dansk Firmaidræt, der hvert år kårer Danmarks Sundeste Virksomhed. Dansk Firmaidræt anvender i deres markedsføring af Danmarks Sundeste Virksomhed en case fra hver region, der bruges til at fortælle, hvad en virksomhed kan gøre for medarbejdernes sundhed. I den forbindelse har Dansk Firmaidræt tilkendegivet, at vinderen af Thisted Kommunes Sundeste Virksomhed bliver regionscase for Region Nordjylland og herigennem opnår landsdækkende eksponering som et godt eksempel på, hvad sundhed på arbejdspladsen kan betyde.
  • Forvaltningen planlægger et samarbejde med Virksomhedsservice, som er en del af kommunens Jobcenter. Virksomhedsservice har løbende kontakt til mange af kommunens virksomheder. Derfor vil de i deres møde med virksomheder, der gør noget ekstra for medarbejdernes sundhed, kunne informere om prisen.
  • Forvaltningen planlægger et samarbejde med Thy Erhvervsforum med henblik på at få markedsført sundhedsprisen gennem de kanaler, Thy Erhvervsforum anvender i deres kommunikation med virksomhederne i kommunen.
  • Strømline ansøgningsprocessen for virksomhederne. Ansøgningen foregår via et ansøgningsskema, som findes på Thisted Kommunes hjemmeside. Tidligere vindere af prisen har udtrykt, at ansøgningsskemaet var ulogisk og besværligt at udfylde. Derfor revideres ansøgningsskemaet, så ansøgningsprocessen gøres nemmere.
  • Thisted Kommunes sundhedsafdeling udfører med støtte fra Sundhedsstyrelsen et virksomhedsrettet sundhedstjek. De kommunale medarbejdere kan derfor i deres dialog med virksomheden fortælle om prisen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, idet det forudsættes, at en eventuel udgift til øgede initiativer afholdes inden for budgetrammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter initiativer, som skal sikre flere ansøgere til prisen som Thisted Kommunes Sundeste Virksomhed 2019.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget støtter forvaltningens initiativer. Udvalget overvejer yderligere muligheder for synlighed.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019