03. sep 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

169. Projektorganisering og inddragelse af interessenter i forbindelse med etablering af sundhedshus i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Udkast til projektorganisering og inddragelse af civilsamfund i relation til etablering af sundhedshus i Hanstholm.

Redegørelse

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen (BSSF) har udarbejdet udkast til henholdsvis projektorganisering og inddragelse af civilsamfund i relation til etablering af sundhedshus i Hanstholm. Begge dele er vedlagt som bilag.

Projektorganiseringen tager udgangspunkt i behovet for at have en lille og agil arbejdsgruppe med få repræsentanter fra henholdsvis Teknik og Erhverv samt Sundheds- og Ældreafdelingen. Arbejdsgruppen får ansvar for at inddrage input fra de tre interessentgrupper, der er en del af projektet, nemlig praktiserende læger, kommunale medarbejdere og civilsamfund. Interessentgrupperne er så forskelligartede, at det af helt lavpraktiske grunde vil være svært at have en arbejdsgruppe, der favner alle grupper. Arbejdsgruppens hovedopgave bliver derfor at sikre inddragelse af interessenterne i projektet. I den forbindelse har BSSF udarbejdet et forslag til at sikre inddragelse af civilsamfundet. Derudover inddrages lokale praktiserende læger samt kommunale medarbejdere i projekteringsfasen for at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med driftsbehovet.

Udpegning af medlemmer til byggeudvalg

Byggeudvalget består af formændene fra de to relevante fagudvalg Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Derudover er sundheds- og ældrechefen en del af byggeudvalget. BSSF indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkender denne udpegning af politisk deltagelse i byggeudvalget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Projektorganiseringen godkendes.
  2. Udpegning af medlemmer til byggeudvalget godkendes.
  3. Forslag til inddragelse af civilsamfundet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. september 2019, pkt. 232:

Ad 1 - 3: Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 2. september 2019:

Jørgen Andersen

Beslutning

Godkendt.

Jens Otto Madsen ønsker dog ikke at godkende byggeudvalget, da han ønsker en repræsentant fra Ældre- /Seniorrådet i byggeudvalget.

Til toppen

Opdateret 04-09-2019