05. mar 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

45. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

46. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet.

Redegørelse

Udsatterådet har på sit møde den 29. januar 2019 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Hjemløsehuse.
  2. Lægedækningen i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1. Hjemløsehuse:

Trine Pedersen fortæller, at hun i forbindelse med hjemløsedagen i Århus har set nogle små mobile hjemløsehuse, som også med fordel kan anvendes i Thisted.

Husene kunne eventuelt produceres lokalt af eksisterende beskæftigelsestilbud.

Der er forslag om, at der arrangeres en studietur til Aalborg eller Århus med detagelse af medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet samt personale fra Rampen, hvor husene ønskes placeret.

Forvaltningen arbejder videre med planlægning af turen.

Ad 2: Lægedækningen i Thisted Kommune:

Et af Udsatterådets medlemmer har gjort opmærksom på, at der er problemer med lægedækning, specielt i yderområderne.

Selv om lægehusene er bemandet, er det med meget skiftende læger, hvilket opleves utilfredsstillende.

Der er politisk bevågenhed om problemerne.

Til toppen

47. Eventuelt - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 5. marts 2019

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Trine Pedersen gør opmærksom på, at der bliver arrangeret "Åbent hus" på Rampen en gang i løbet af foråret.

Alle er velkomne.

Trine Pedersen efterlyser påny en bedre tone generelt inden for den offentlige sektor.

Helt konkret foreslås, at man hilser pænt på borgeren med smil på læben, lytter til borgerens ærinde og hjælper, hvis det er muligt. Bygger bro til rette vedkommende, hvis dette er relevant, og hilser pænt farvel, eventuelt med "Ha' en god dag".

Udsatterådet efterlyser igen, at der sættes en kaffeautomat op i forhallen.

Til toppen