18. feb 2019

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

39. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

40. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet.

Redegørelse

Ældre-/Seniorrådet har på sit møde den 15. januar 2019 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Seniorbofællesskaber.
  2. Regeringens sundhedsudspil.
  3. Status på Sundhedsaftalen.
  4. Status på Center for Sundhed.
  5. Samarbejdet mellem Region Nordjylland og Thisted Kommune på sundhedsomnrådet - herunder almen praksis og speciallæger.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

1. Seniorbofællesskaber

Forskellige typer af boliger af forskellig størrelse vil blive efterspurgt.

Der afholdes 3 borgermøder arrangeret af Thisted Kommune i løbet af de kommende måneder. Her kan ønsker bl.a. drøftes.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at Kommunalbestyrelsen bakker op om planer for seniorboliger.

2. Regeringens sundhedsudspil

Ældre-/Seniorrådet ønsker at høre Social- og Sundhedsudvalgets tanker om regeringsudspillet. Ældre-/Seniorrådet er bekymrede for konsekvenserne for kommunens ældre borgere.

Drøftet.

3. Status på Sundhedsaftalen

Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar vedr. Sundhedsaftalen. Social- og Sundhedsudvalget har indarbejdet størstedelen herfra i det høringssvar, som er videresendt.

Der er enighed om, at det er ønskeligt, at Sundhedsaftalen indeholder konkrete mål, som der kan følges op på.

4. Status på Center for sundhed

Finansieringen er afsat i anlægsbudgettet, og projekteringen er sat i gang i henhold til tidsplanen.

5. Samarbejdet mellem Region Nordjylland og Thisted Kommune på sundhedsområdet - herunder almen praksis og speciallæger

Thisted Kommune er 'lægedækningstruet område', hvilket giver nogle forskellige muligheder for alment praktiserende læger.

Thisted Kommune arbejder på at understøtte, at der rekrutteres almen praktiserende læger til kommunen.

Thisted Kommune har afgivet høringssvar til Praksisplanen.

Til toppen

41. Eventuelt - fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældre-/Seniorrådet den 18. februar 2019

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen