Opgaver

Læs mere om Social- og Seniorudvalgets opgaver.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkelt personer over 18 år på det sociale område samt opgaver indenfor områderne pleje, handicap og psykiatri. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
• opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:
• politikker og strategier indenfor udvalgets område
• plejecentre og socialpsykiatriske bosteder
• hjemmesygepleje
• hjemmehjælp
• hjælpemiddelområdet
• specialbørnehaver, aflastning m.v.
• bofællesskaber, bosteder og døgninstitutioner for børn og unge
• beskyttet beskæftigelse og dagcenteraktiviteter m.v. på handicapområdet
• socialt udsatte
• misbrugsområdet
• integration
• samspil med Regionen inden for eget område
• Asylcentre herunder eventuelle børnecentre/flygtninge
• samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.
 

Den præcise formulering af social- og Seniorudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt 
Se styrelesesvedtægten

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00