08. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

146. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Fællesmøde mellem Område-MED Ældre og Træning og Social- og Seniorudvalget:

Peter Uno Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Brian Thinggaard, Pernille Vad Jensen og Pernille Flintholm Thøgersen

Til toppen

147. Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område.

Beslutning

P60

Generelt ønsker Område-MED, at alle godkendte P60-elementer skal gennemarbejdes grundigt, herunder at alle relevante medarbejdere inddrages i implementeringen.

Område-MED ønsker politisk mod ift. vedtagelse af P60-projekter, fordi eventuelle rammebesparelser vil være endnu mere ødelæggende for området. Politikerne er opmærksomme på, at hvis der ikke vælges P60-elementer, skal finansieringen findes andre steder - og her er udgangspunktet for SSU ikke rammebesparelser i Ældre og Træning.

Opmærksomhedspunkter til P60-projekter:

 • Lukning af plejecentre
  • Område-MED understreger, at alle institutioner i Ældre og Træning har bakket op omkring plejeboligplanen.
 • Fælles ejendomsadministration:
  • Ældre og Trænings pedeller er ikke afvisende for forslaget, men det skal gøres på en klog måde, hvor de forskellige medarbejderes kompetencer udnyttes, men ikke misbruges.
  • Der skal være opmærksomhed på de overenskomstmæssige rettigheder.
  • Pedellerne kan have flere roller - herunder også nogle i relation til borgerne. Det vil blive vanskeliggjort ved centralisering.
  • Der skal være opmærksomhed på risikoen for ventetid på løsning af umiddelbart opståede problemer. Eksempelvis med biler i hjemmeplejen.
 • Reduktion i høj kørselstakst
  • Der er medarbejdere, der kører direkte hjemmefra og til borger. Hvis de skal omkring et indmødested inden, kan det medføre fastholdelsesudfordringer.
  • De øgede brændstofudgifter giver udfordringer ift. projektet.
 • MED-systemet
  • MED-systemet anser antallet af møder for passende ift. opgaveløsningen.

Budget 2023

Opmærksomhedspunkter til Budget 2023

 • Område-MED ønsker, at der afsættes midler til fastholdelse (seniorordning).
 • Område-MED er indstillede på at afprøve forskellige modeller, der kan afhjælpe rekruttering- og fastholdelsesudfordringerne.

Fraværende i Fællesmøde mellem Område-MED Ældre og Træning og Social- og Seniorudvalget:

Peter Uno Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Brian Thinggaard, Pernille Vad Jensen og Pernille Flintholm Thøgersen

Til toppen

148. Eventuelt - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Fællesmøde mellem Område-MED Ældre og Træning og Social- og Seniorudvalget:

Peter Uno Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Brian Thinggaard, Pernille Vad Jensen og Pernille Flintholm Thøgersen

Til toppen

149. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 8. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen