13. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

158. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 13. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget - den 13. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Ejgil Haurum, Knud Harring

Til toppen

159. Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område.

Beslutning

Der skal findes 60 millioner i hele kommunen.

Med P60 ledes efter effektivisering og det bedst mulige alternativ for at opnå besparelser.

P60 orientering:

 • Kontraktstyring - der er mange borgere i institutionerne uden for Thisted Kommune og det søges at finde penge ved gennemgang af kontrakterne.
 • Udbud af it og teknologi - der er et potentiale for at spare på it og teknologi, ved at opsætte rammer for udlevering af udstyr.
 • Central ejendomsadministration og kloge kvadratmeter - Centralisering af eksempelvis pedeller og rengøringspersonale. Mange tilbud har biler tilknyttet, og det skal sikres at der er en styring omkring dette. Det skal sikres, at vi udnytter de kommunale kvadratmeter mest effektivt.
 • Reduktion af høj takst til kørsel - der kan spares 4 millioner, hvis vi går fra den høje takst til den lave.
 • Digitalisering og effektivisering af ledelse og administration - Robotter kan fjerne administrative arbejdsgang. Der skal spares på administrationen i kommunen.
 • MED-systemet - Der kigges på med-systemet, og hvor der kan opnås besparelser.
 • Abonnementer og licenser - der skal kigges på de abonnementer og licenser der er til vores it-udstyr.

P60 betydning for handicapområdet:

- Nogle punkter kan have betydning for handicapområdet, men det søges i høj grad at sikre, at besparelserne ikke går ud over normeringen.

- Der vil ske en centralisering af nogle arbejdsopgaver.

Digitalisering og effektivisering af ledelse og administration:

- Handicaprådet udtrykker en opmærksomhed på, at der ikke bliver besparet på konsulentkræfter, da manglende løsning af deres opgaver, kan ligge en belastning på lederne på institutionerne, som kan have betydning for løsning af kerneopgaven.

Budget 2023 - Direktionens oplæg:

Demografiregulering:

- Der er udarbejdet en nye demografimodel, fordi antallet af borgere i kommunen har betydning for demografien.

- Vi skal blive bedre til at dokumentere udviklingen i antallet og sammensætningen af borgere i kommunen.

- Kommer vi derhen, hvor demografimodellen virker, imødekommer det mange udfordringer eksempelvis ift. køb og salg af pladser.

Køb og salg af pladser på voksenområdet:

- Et forventet merforbrug på køb og salg af pladser gør, at pengene skal findes et andet sted.

- Hvis merforbruget bæres over i budget 2023 kan det få konsekvens for mange borgere, og handicaprådet udtrykker en bekymring for dette, hvilket også ligger til grund i problemer med rekruttering.

- SSU pointerer, at det er et problem, der ideelt set bør løses i et budgetforlig.

- Der kan ikke bare hjemtages borgere fra tilbud uden for Thisted Kommune, derfor er det også indtænkt i P60 at der skal kigges på kontrakterne igen. Der skal være en sammenhæng mellem borgernes behov og kontrakterne.

- På nuværende tidspunkt er der ingen ledige pladser, derfor er det en nødvendighed at købe pladserne i andre kommuner.

- På sigt oprettes flere pladser, blandt andet ifm. det nye handicap botilbud.

- De meget specialiserede pladser vil næsten altid, i en lille kommune som Thisted, skulle købes udefra, da det hverken faglig og økonomisk er bæredygtigt at oprette pladserne.

Fraværende i Fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget - den 13. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Ejgil Haurum, Knud Harring

Til toppen

160. Eventuelt - fællesmøde med Handicaprådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget - den 13. september 2022:

Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Ejgil Haurum, Knud Harring

Til toppen