13. sep 2022

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Morten Bo Bertelsen (F)
  • Peter Sørensen (C)
  • Peter Uno Andersen (A)

161. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 13. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

162. Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område.

Beslutning

Regulering på serviceniveauet grundet besparelser:

- Det er aldrig en god ting af skrue ned for service. Men Udsatterådet er opmærksomme på, at flere ting kan gøres mere effektivt eksempelvis ift. opførsel af nye bygninger.

Stigende materialepriser:

- Fordi materialepriserne er høje lige nu, vil nogle byggeprojekter blive udsat.

- Mht. de skæve boliger er huslejen vigtig for, at borgerne har råd til at bo der. Thisted Kommune har dog ikke byggeomkostninger med opførsel af disse, da Thisted Bolig opfører dem.

- Udsatterådet er enige i, at projekter med fordel kan udsættes for at opnå højere besparelser, hvis det fører til en lavere omkostning for borgerne. Dette set i lyset af behovet for pladserne.

Generelle bemærkninger:

- Det er borgere med komplekse behov og der er ofte lange ventetider på misbrugsbehandling og psykiatribehandling. Udsatterådet udtrykker en stor bekymring for, at en nedskalering på serviceniveauet vil have store konsekvenser på denne gruppe af borgere, og på ingen måde blive billigere for kommunen.

Til toppen

163. Eventuelt - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen