13. sep 2022

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)

154. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

155. Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2023 på Social- og Seniorudvalgets område.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

P60

 • Centralisering af madproduktion
  • Ældre-/Seniorrådet mener ikke, at centralisering af madproduktionen er en vej at gå. Dog er der blandt nogle medlemmer en forståelse for, at der er andre besparelser med større konsekvenser for områdets borgere.
 • Lukning af to plejecentre
  • Ældre-/Seniorrådet ærgrer sig over, at plejeboligplanen kun blev delvist godkendt. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at Kommunalbestyrelsen drøfter fremtidens plejecenterområdet i de kommende år.
 • Centralisering af ejendomsadministration og kloge kvadratmeter
  • Ældre-/Seniorrådet har delte meninger om centralisering af ejendomsadministration. Det blev understreget, at det er vigtigt at servicepersonalet har et lokalt tilhørsforhold.
 • Digitalisering og effektivisering af ledelse og administration
  • Ældre-/Seniorrådet ser gerne, at der findes besparelser på brug af eksterne konsulenter.
  • Besparelser fundet som følge af velfærdsteknologiske løsninger vil være at foretrække.
 • Reduktion i høj takst til kørsel
  • Ældre-/Seniorrådet ser ikke reduktion i kørselstakst som en hensigtsmæssig besparelse, men anser flådestyring som et godt tiltag.

Budget 2023

Ældre-/Seniorrådet understreger rekruttering som en væsentlig indsats. Det kræver bl.a. at der tales om faget på en anden måde end det sker i dag.

Ældre-/Seniorrådet ser gerne at området tilføres flere midler, bl.a. ved at Thisted Kommunes driftsramme udnyttes til fulde.

Ældre-/Seniorrådet anser det at fastholde varme hænder og det nuværende serviceniveau som det vigtigste.

Fraværende i Fællesmøde mellem Ældre-/Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget:

Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Berthelsen og Anette Bjørndal.

Til toppen

156. Eventuelt - fællesmøde med Ældre-/Seniorrådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet ønsker et bredt budgetforlig.

Fraværende i Fællesmøde mellem Ældre-/Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget:

Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Berthelsen og Anette Bjørndal.

Til toppen

157. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 13. september 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen