Opgaver

Økonomiudvalgets opgaver kan i hovedpunkter beskrives således:

 

  • Hovedansvarlig for kommunens budgetudarbejdelse, regnskabsførelsen og anden økonomisk forvaltning
  • Løn- og personaleforhold for kommunens ansatte
  • Forestår eller koordinerer kommunens planlægning
  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • Kommunens samspil med regionen
  • Kommunens tilsyn med den almene boligsektor
  • Opgaver vedrørende borgerindflydelse og demokrati
  • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner
  • Kommunens arkivalier

Borgmesteren er i øvrigt altid ”født formand” for Økonomiudvalget.

Den præcise formulering af Økonomiudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt
Se styrelsesvedtægten

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00