22. jun 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Susanne Olander (V)
 • Ulla Vestergaard (A)

152. Ansøgning om tilskud til afvikling af EM i wakeboarding

Udskriv

Sagstema

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ansøger om tilskud til at afvikle europamesterskaberne i wakeboarding i Thisted.

Redegørelse

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ansøger om et tilskud til at afvikle europamesterskaberne (EM) i wakeboarding i Synopalhavnen i Thisted. Ansøgning og budget vedlagt som bilag.

Arrangementet afvikles den 22. - 29. august 2022.

Den korte tidsfrist for planlægningen skyldes, at mesterskabet i første omgang var placeret i Ungarn. Som følge af krigen i Ukraine samt den lokale coronasituation er det imidlertid ikke muligt at afvikle det i Ungarn.

Da der i Thisted er et helt nyt topmoderne anlæg samt en stærk forening, ønsker både det danske og det internationale forbund at afvikle EM i Thisted Kommune.

Hvis finansieringen falder på plads og eventet bliver en realitet, vil der være tale om det første internationale mesterskab i wakeboarding i Danmark.

Eventet vil starte med et optog fra Store Torv til Synopalhavnen.

Arrangementer spænder over ca. en uge. De første fire dage vil være træning for deltagerne. Afhængigt af vejret afvikles selve konkurrencen de sidste to eller tre dage.

Eventet forventes at tiltrække

 • 150 - 200 deltagere
 • 50 - 100 trænere og officials
 • 12 - 50 VIP´s
 • 5000 tilskuere
 • 2000 - 2500 overnatninger

Mesterskaberne streames online, hvilket tidligere har haft et reach på 550.000 samt 180.000 views. Forbundet oplyser, at det vil sige, at 550.000 personer er blevet eksponeret for streamingen f.eks. via sociale medier, mens 180.000 aktivt har åbnet streamingmaterialet. Desuden forventes der dækning i lokale medier.

Den lokale forening bakker op om projektet og vil tilbyde betydelig frivillig arbejdskraft til afviklingen. Samtidig vil indtægter fra salg i kiosken samt udlejning til udøverne i dagene op til mesterskaberne tilfalde eventet.

Foreningen vil være nødt til i stort omfang at aflyse deres andre aktiviteter i Thy Cablepark i ca. en uge.

Der er et samlet budget for arrangementet på 151.220 euro svarende til ca. 1.125.000 kr.

Nogle af de tunge poster i budgettet er

86.000 kr.

Projektledelse og planlægning mv.

70.000 kr.

Infrastruktur på pladsen med telte, generatorer, containere mv.

118.000 kr.

Indretning af pladsen med scener, backstageområde, flag, numre til udøverne mv.

77.000 kr.

Teknisk udstyr som storskærme, TV-skærme mm.

186.000 kr.

Marketing og streaming.

87.000 kr.

Værter på scenen, antidopingpersonale mm.

294.000 kr.

Forplejning af deltager, trænere og officials

I budgettet budgetteres med 42.000 euro svarende til ca. 312.500 kr. i tilskud fra Thisted Kommune. Et tilskud fra Thisted Kommune forventes at modsvares krone til krone af et sponsorat fra Sports Event Danmark.

Der budgetteres pt. med et underskud, men Dansk Vandski & Wakeforbund forventer gennem forhandlinger at nå frem til et budget i balance.

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ønsker desuden at indgå i en dialog med Thisted Kommune i forhold til event marketing og indretning af pladsen.

Forvaltningen gør opmærksom på:

 • At det bør undersøges, om der i streamingen vil være mulighed for at indsætte videospots med billeder fra Thisted Kommune.
 • At der jvf. mail fra Dansk Vandski & Wakeforbund endnu ikke er taget endelig stilling til arrangørrollen samt en eventuel økonomisk involvering fra Dansk Vandski & Wakeforbund. Dette skal drøftes i forbundets bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dette møde er endnu ikke datosat. Dette betyder også, at der ikke er taget stilling til, hvem der hæfter for et eventuelt underskud ved arrangementet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud på 42.000 euro ca. 312.500 kr. kan ydes som en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der ydes et tilskud på 42.000 euro ca. 312.500 kr. finansieret af kassen.
 2. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes, og et eventuelt underskud ikke afholdes af Thisted Kommune.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

153. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. juni 2022 - Tillægsdagsorden

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen