Opgaver

Udvalget skal koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen 16-30 år. Indsatsen er relevant, fordi det er et af de områder, der er udfordringer med i relation til Jobvækst Thy.

Samtidig forventes der væsentlige ændringer af de forberedende uddannelser.

Læs også kommisoriet samt forretningsorden for udvalget