Koordineret ungeindsats

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 2019 at nedlægge Udvalget for Koordineret Ungeindsats.
Opdateret 10-07-2019