Opgaver

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan i hovedpunkter beskrives i disse punkter.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende miljø-, forsynings-, planlægnings- og anlægsopgaver for det tekniske driftsområde samt den umiddelbare forvaltning af opgaver på erhvervsområdet.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet. Herunder er desuden opgaver, der vedrører:
  • politikker og strategier indenfor udvalgets område.
  • køb og salg af fast ejendom
  • administration af planlovgivningen
  • servitutter og deklarationer
  • administration af byggelovgivningen
  • byfornyelse og boligregulering
  • 1 og 5 års eftersyn vedrørende støttet boligbyggeri
  • beredskabsopgaver
  • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
  • kollektiv trafik
  • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
  • renovationsvæsen
  • vandløb
  • spildevand og drikkevand
  • varmeforsyning
  • vejvæsen/belysning
  • kommunale havne
  • vedligehold af parker, legepladser, grønne anlæg, skove og naturområder
  • Nationalpark Thy
  • udvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger
  • energi og klima
  • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde
  • samarbejde med myndigheder og selskaber - herunder såvel kommunale som fælleskommunale selskaber og private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
  • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

  Du kan læse mere om udvalgets opgaver i Thisted Kommunes styrelsesvedtægt.

  Kontaktinfo

  Ledelsessekretariatet
  Asylgade 30
  7700 Thisted
  Telefon: 99 17 17 17
  lese@thisted.dk

  Åbningstider:

  Man. - ons.
  08.00 - 15.00
  Tors.
  08.00 - 17.00
  Fre. 08.00 - 15.00