06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

36. Sponsoraftale 2019 mellem Thisted Kommune og Thisted FC Elite

Udskriv

Sagstema

Thisted FC Elite A/S søger Thisted Kommune om fornyelse af sponsoraftale, så denne gælder for 2019. Klubben ansøger om et sponsorat på 350.000 kr.

Redegørelse

Klubben søger om et sponsorat på 350.000 kr. ved ophold i 1. division og dermed samme niveau som kommunens sponsorat med Mors-Thy Håndbold. Med ansøgningen henviser klubben til, at tilstedeværelsen i 1. division bidrager til værdien af sponsoratet i form af øget eksponering. Klubben påpeger, at man fortsat yder en markant indsats gennem klubbens eliteungdomssatsning med DBU B-licens for årgangene U13, U14, U15 (spiller turneringskampe i Jylland), samt U17 og U19 (landsdækkende turneringskampe). Det betyder, at man kan tiltrække mange eliteungdomsspillere til Thy til stor gavn for områdets idrætsefterskoler, uddannelsesinstitutioner og kommunen som helhed.

Oplægget er, at der i 2019 arbejdes videre med hovedelementerne fra 2018-aftalen, hvorved aftalen i hovedtræk vil rumme følgende temaer: Thisted Kommunes synlighed på spillertøj, stadion, hjemmeside og i kampaviser, et kampsponsorat med fri adgang for tilskuere, markedsføring af www.thy360.dk samt mulighed for at trække på klubben i trænings- og markedsføringssammenhænge.

Sponsoratet vil understøtte kommunens vision 2022 inden for temaet ”Et attraktivt sted at bo”.

I øvrigt kan det oplyses, at Thisted Kommunalbestyrelse i 2015 bevilgede et 10-årigt rentefrit lån på 1,5 mio. kr. til klubben, som afdrages planmæssigt.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2019, at man ønsker klubbens fokus på en samlet strategisk indsats i hele TFC. Teknik og Erhverv aftaler i den sammenhæng møde med Thisted FC om den fremtidige strategi.

Oplæg til aftale for 2019 medsendes som bilag.

Retsgrundlag

I 2007 forespurgte Thisted Kommune det kommunale tilsyn om muligheden for, at kommunen kan støtte henholdsvis Mors-Thy Håndbold A/S og Thisted Fodbold Club Elite A/S. Tilsynet konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubberne.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 350.000 kr. kan finansieres via afsat budgetbeløb til TFC på 220.800 kr. samt 129.200 kr. fra konto til sport events, som herefter vil være på 75.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

  1. Sponsoraftale på 350.000 kr. besluttes.
  2. Aftalen rummer de punkter, som fremgår af medsendte bilag.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019