06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

31. Erhvervsstrategi - proces og indhold

Udskriv

Sagstema

Den kommende erhvervsstrategi - proces og indhold.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har i december 2018 godkendt en række politikker, herunder Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik. Næste skridt er en række strategier.

Erhverv har udarbejdet et tidligt udkast til en strategi med flere temaer - blandt andet indgår turismen i strategien.

Udkastet præsenteres på mødet og eftersendes som bilag den 4. februar 2019.

Erhverv tilrettelægger en proces som inddrager interessenterne i "Business Thy organiseringen".

Tidsplan:

  • 6. december 2018: Udkast til erhvervstemaer blev præsenteret for omkring 80 deltagere til Business Breakfast med efterfølgende workshop
  • Januar-februar 2019: Dialogmøder med erhvervsorganisationer enkeltvis
  • 6. februar 2019: Drøftelse med Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
  • 25. februar 2019: Møde med "Business Thy-gruppen" - DI, Dansk Byggeri, LandboThy, Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune.

I marts 2019 fremlægges endeligt forslag til erhvervsstrategi med henblik på politisk vedtagelse.

Samtidig fremlægges forslag til samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum.

Retsgrundlag

§ 14 i den nye lov om erhvervsfremme fastlægger kommunernes medvirken i den samlede erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 6. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet

Til toppen

Opdateret 08-02-2019