06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

26. Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2018 og Budget 2019 for Besøgscenter Østerild.

Redegørelse

Besøgscenter Østerild har i 2018 haft et merforbrug på 229.900 kr.

Det er indtægterne, der ikke har stået mål med forventningerne. De samlede udgifter ligger på det niveau, der var regnet med i partnerskabsaftalen med Realdania. De fleste udgifter ligger lavere end forventet, mens rengøring og vintertjeneste ligger over.

På indtægtssiden er der to områder, som har svigtet.

 • Lejeindtægten:
  • DTU er stort set eneste lejer, og de har bidraget med en lejeindtægt på 34.500 kr. Forventningen var, at de ville levere en lejeindtægt på 187.500 kr.
 • Salget til besøgende:
  • Man forventede, at salget af en app ville indbringe 10.000 kr. Det har ikke været muligt at tjene disse penge.
  • Udlejningen af Segways er under det forventede, blandt andet på grund af tekniske problemer med dem.

Der er udarbejdet et budget for 2019, som hænger sammen. Der forventes en stigning i indtægterne på guidede ture, udlejning af cykler, samt udlejning af lokaler. Det er helt afgørende, at lokalerne bliver udlejet i overensstemmelse med de forventninger der var, da partnerskabsaftalen blev indgået. Der er netop indgået aftale om, at DTU og Siemens betaler en fast årlig leje, som matcher budgetbeløbet.

At lønudgiften stiger fra 2018 til 2019 skyldes, at noget af lønudgiften i 2018 var en del af anlægsudgiften.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det forudsættes, at der ved et vigende indtægtsgrundlag sker tilsvarende reduktioner i udgifterne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019