06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

29. Kulturelt Samråd ansøger om fornyelse af kulturpuljen

Udskriv

Sagstema

Kulturelt Samråd (KS) i Thisted Kommune søger om en forlængelse af Kulturpuljen i 2019 samt en forøgelse af puljen til 150.000 kr.

Redegørelse

I november 2015 bevilgede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget KS en Kulturpulje. KS ansøger nu om en fornyet forlængelse af puljen, en forhøjelse af beløbet samt justering af puljens rammer (se bilag 1).

I 2018 har KS modtaget 15 ansøgninger samt nogle enkelte ansøgninger, der blev afvist pga. ansøgningerne ikke opfyldte kriterierne. Der blev i alt ansøgt om 98.000 kr., og der blev udbetalt ca. 72.000 kr. inkl. et overførsel på ca. 5.000 kr. fra 2017 (se bilag 2). Der er en rest på ca. 700 kr. som KS ønsker overført til puljen for 2019.

Forvaltning har afholdt et møde med KS med udgangspunkt i kulturpuljens evaluering. KS oplyser, at der fortsat er interesse blandt kulturaktørerne for puljen, og at en større pulje samt en forhøjelse af det søgbare beløb fra nu maks. 10.000 kr. til maks. 15.000 kr. fra 2019 ville imødekomme interessen. KS har arbejdet med puljens administrative rammer med henblik på at lette KS administrative funktion og samtidigt have nogle tydeligere rammer for ansøgerne. Fra 2019 ønsker KS ikke længere at uddele puljemidlerne løbende inden for 21 arbejdsdage, men kun 4 gange årligt. KS har endvidere udarbejdet et ansøgningsskema tilgængeligt på KS hjemmeside, hvor der også er beskrevet følgende forventninger for udbetaling af støtten: et afsluttende projektregnskab, effektbeskrivelse/ evaluering samt billeder fra projektet.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at KS kulturpulje skal indgå i arbejdet med udarbejdelse af ny puljestruktur. Afdelingen anbefaler at forlænge puljen i 2019 på nuværende niveau.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prøveordningen i 2016 var på 60.000 kr. og blev forlænget i 2017 med et beløb på 67.500 kr. samt i 2018 med et beløb på 67.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at puljen i 2019 er på 67.000 kr. og finansieres fra tilskudskontoen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

  1. Kulturelt Samråd tildeles en ny Kulturpulje for 2019 på 67.000 kr. fra tilskudskontoen.
  2. Kulturelt Samråds kulturpulje også retænkes i forbindelse med oplægget om ny puljestruktur på kulturområdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019