06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

33. Ansøgning om støtte til Dirty Jutland

Udskriv

Sagstema

Dirty Jutland søger om støtte til tværkommunalt grus cykelløb.

Redegørelse

Dirty Jutland er et motionscykelevent, der køres hovedsageligt på grus. Der køres på 3 distancer: 440 km, 220 km og 130 km, hvor startbyerne er Blåvandshuk, Klitmøller og Slettestrand, og målet er i Skagen. 2019 bliver løbets 2. år, og der er allerede udsolgt med 650 tilmeldte deltagere mod 450 deltagere i 2018. Der starter 25 deltagere på 440 km distancen, 450 deltagere på 220 km distancen og 175 deltagere på 130 km distancen.

Man har bevidst valgt at være konservative med salget af billetter, så man i samarbejde med Naturstyrelsen hvert år kan evaluere, om løbet er blevet gennemført, uden at efterlade varige spor i den unikke natur i parkerne.

Løbet har opnået popularitet og har på få uger været udsolgt, fordi man har formået at markedsføre rutens helt enestående natur, og fordi man i samarbejde med lokale leverandører har skabt nogle unikke depoter langs ruten, der er lidt anderledes, end det man ellers ser.

Samtidig rammer løbet ind i en trend inden for motionscykling, hvor det handler om at komme ud og nyde naturen og cykle forholdsvist langt, men hvor der ikke fokuseres så meget på resultat og placering, men i langt højere grad på at være med og have en god oplevelse. Dog er ideen om en elitesport ved at blive udviklet.

Bæredygtigt event

Dirty Jutland arrangørerne har et stort fokus på bæredygtighed under cykelløbet. Da de bevæger sig igennem noget af den smukkeste natur i Danmark, vil de f.eks. sikre sig, at der ikke efterlades noget affald i naturen. Derfor har de et affaldshold, der kører bagerst i feltet for at sikre, at der ikke bliver efterladt noget skrald i naturen. Derudover bliver al mad leveret af lokale leverandører med fokus på bæredygtighed. Ydermere har de stort fokus på, at alle merchandises er lavet af genbrugs- eller bionedbrydeligt materiale. Deres fokus på bæredygtighed har det formål at sikre, at naturen efterlades, så der ingen spor er efter deres tilstedeværelse.

Støtte af lokale foreninger

I 2018 havde man et samarbejde med Skagen OK og Motion, som hjalp til i målområdet og sikrede, at der blev ryddet op i deres del af løbet. Dette var med til at sikre foreningen en donation på 5.000 kr. fra Dirty Jutland. Dette samarbejde arbejder man for, at man kan have med foreninger i alle startkommunerne. Specielt arbejder man i øjeblikket på at finde en forening ved startområderne i Klitmøller og Slettestrand.

Markedsføring

I 2018 erfarede løbet stor interesse fra sportsrelaterede medier. Bl.a. var eventen i to danske cykelmagasiner - Cykelmagasinet og Cykelmotion Danmark. Oplaget her er på 50.000 abonnenter. Derudover blev eventen nævnt i flere udenlandske medier i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, England og USA, hvilket også er de lande, hvor hovedparten af de udenlandske deltagerne kommer fra. Af de nationale deltagere kommer ca. 40 % fra Sjælland, hvilket også førte til ca. 350 overnatninger i Thisted Kommune i forbindelse med løbet i 2018. I 2019 er de udenlandske deltagere også i høj grad fra de føromtalte lande, og man forventer derfor flere overnatninger i Thisted Kommune end i 2018.

Grundet sidste års succes med løbet har de udviklet på deres egne medieplatforme og slået rekord i 2019. Deres Facebookopslag har haft en reach på mere end 200.000 personer. Man forventer at blive eksponeret i de samme danske magasiner som tidligere, og der arbejdes målrettet på at få løbet ud gennem artikler i England, Tyskland og USA. I den forbindelse har man inviteret henholdsvis Bobby Wintle og Paul Errington med til løbet. Bobby Wintle er arrangør af USA's næststørste gruscykelløb, og Paul Errington arrangerer Englands største grus cykelløb. Begge er dygtige skribenter, der er gode til at deltage i debatter, podcasts og komme ud i diverse internationale magasiner, hvor de beretter om de events, de deltager i rundt om i verden. Dette regner man med vil have en positiv effekt på eksponeringen af eventen internationalt.

I 2019 har de ligeledes lanceret “Dirty Jutland pre-rides” - det er 3 events den 23. marts i Aarhus, Odense og København, hvor folk inviteres ud på en gratis hyggetur. Her er der mere ro til, at de kan præsentere samarbejdspartnere og sponsorer. Der er 250 tilmeldte til hvert event i alle 3 byer. Her vil man promovere turen og den unikke natur. Der er næsten ingen steder i verden, hvor man kan cykle så langt på grus så tæt på havet. Derfor er der også mange internationale ryttere med. Dirty Jutland er allerede blev eksponeret som et af de bedste grus cykelløb i Europa, hvilket de håber vil føre til deltagelse af flere internationale ryttere.

Ved at støtte eventen får Thisted Kommune:

 • Omtale i landets største magasiner inden for cykelsporten.
 • Omtale i relaterede medier i næsten alle vores nabolande.
 • Placeret logo på alle jerseys, som er købt af mere end halvdelen af rytterne. Derved eksponering på alle billeder, hvor der er ryttere med disse på. Til at sikre billeder i høj kvalitet har Dirty Jutland hyret 2 professionelle fotografer.
 • Muc Off sender et filmhold fra England til at lave en film under eventen, som bruger de sociale medier. Alle samarbejdspartnere må også bruge denne video.

Økonomi

Som led i udviklingen af løbet både organisatorisk og markedsføringsmæssigt vil administrationen bag eventen meget gerne indgå i et samarbejde med de kommuner, som løbet går igennem. Man har på nuværende tidspunkt kontaktet de respektive kommuner og afventer svar fra alle i forhold til et fremtidigt samarbejde. Med løbet vil man have sat Vestkysten på verdenskortet som et unikt sted at cykle på grus.

Til udviklingen og afholdelse af løbet ansøger Dirty Jutland derfor 50.000 kr. fra Thisted Kommune og samme beløb fra de andre kommuner, som løbet går igennem (Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn). Ud over kommunerne har løbet 4 andre sponsorer, som har meldt sig på banen:

 • Specialized - en af verdens største cykelproducenter
 • Muc Off - en af verdens største producenter af cykelvedligeholdelsesmidler
 • Panaracer - dækproducent, en af de mest brugte i forhold til gruscykling
 • Powerbar - en af verdens største producenter af energiprodukter til konsumentmarkedet

Tilsammen yder de en støtte på ca. 120.000 kr. i form af forskellige ydelser, som de stiller til rådighed, samt gratis produkter, som de giver til alle deltagere før, under og efter løbet.

Budgettet og ansøgningen for eventen er vedhæftet som bilag.

Administrationens vurdering

Selve tanken bag løbet Dirty Jutland og brugen af naturen er helt i tråd med det, som Thisted Kommune gerne vil være kendt for i Danmark og udlandet. En kommune som tilbyder nogle helt unikke naturoplevelser, hvilket et grus cykelløb som dette gør, da det tager deltagerne med igennem meget af den smukke og helt unikke natur i Thy. Derfor er et event som dette også i tråd med Thisted Kommunes Vision 2020 og brand.

Derudover er der her en mulighed for at få fat i nogle af de potentielle turister, som benytter sig af den kommende cykelsti, som planlægges i samarbejde med Jammerbugt Kommune - se eventuelt sagen Kystsporet på dagsorden om dette. Denne cykelsti vil Dirty Jutland gerne være med til at promovere over for sine brugere, og når den er etableret, vil de tage den med ind i løbet og derved skabe en synergi mellem de to.

Teknik og Erhverv ser derfor dette cykelløb som et markedsføringsmæssigt potentiale til at udbrede brandet Thy og Thisted Kommune som landets førende inden for naturoplevelser, og det anbefales derfor, at eventen tildeles 50.000 kr. i støtte. Selv om løbet ikke skulle opnå den samme støtte fra de andre involverede kommuner, anbefales det stadig at yde støtten grundet eventens markedsføringsmæssige potentiale.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme § 13

Økonomiske konsekvenser

Der søges om støtte på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres af puljen for sport events.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Dirty Jutland tildeles en støtte på 50.000 kr. til markedsføring og afholdelse af eventen.
 2. Der efter endt event fremsendes regnskab og evaluering.
 3. Beløbet finansieres af puljen for sport events.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af at de øvrige kommuner bidrager med samme beløb.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019