06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

34. Ansøgning om støtte til DM i Surf 2019-2021

Udskriv

Sagstema

Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) ansøger Thisted Kommune om støtte til DM i surf 2019 - 2021.

Redegørelse

DSRF ansøger Thisted Kommune om støtte til Danish Surf Tour i 2019 - 2021 samt tourens nye supplerende initiativ DSRF Junior Days 2019 - 2021.

DSRF blev i 2018 optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er derved et olympisk forbund, da surfing er blevet optaget på det olympiske program i Tokyo 2020. Optagelsen i DIF har medført, at Danish Surf Tour er positioneret på linje med andre danmarksmesterskaber, og man kunne i 2018 for første gang officielt kåre en danmarksmester i surf. Dette blev gjort ved den afsluttende event i Vorupør.

Optagelsen i DIF har også skabt et øget krav om professionalisme i DSRF, da det nu er et officielt forbund med det, der hører hertil. Der er derfor ansat en fuldtids projektkonsulent til at sikre udviklingen og afholdelsen af alle events. Dette skulle gerne være med til at skabe nogle events, som kan trække flere surfere, frivillige og tilskuere til og derved gavne det generelle miljø inden for sporten.

I 2018 blev der afholdt 3 events ud af 4 i Thisted Kommune, hvor næsten alle discipliner blev afholdt - kun 2 måtte udgå grundet manglende bølgeforhold. Antallet af deltagere steg fra 100 deltagere i 2017 til 128 i 2018. Samme tendens ses i forhold til interessenter på de sociale medier, hvor antallet af følgere er steget med ca. 20 %. En opgørelse af de 3 events afholdt i Thisted Kommune kan ses i den vedhæftede evaluering fra DSRF.

2019 og fremtiden

Som i de foregående år vil Danish Surf Tour bestå af 2-3 events i Thisted Kommune og 1-2 events uden for Thy. Midlerne, der søges, er kun tiltænkt de events, der afholdes i Thisted Kommune. Ved tidligere events har DSRF haft stor tilknytning til de lokale kræfter igennem HF Cold Hawaii, Cold Hawaii Film Festival, Westwind Klitmøller/Vorupør og Cold Hawaii Board Shop. Denne involvering af lokale kræfter er essentiel for forankringen af Danish Surf Tour i surfmiljøet omkring Cold Hawaii. I trit med DSRF's og Danish Surf Tours voksende størrelse ønsker man tilmed at støtte de lokale samarbejdspartnere med en god eksponeringsflade og herigennem støtte og udvikle deres virke i Cold Hawaii lokalt, nationalt og internationalt.

I de kommende år ønsker DSRF at skabe en stærkere organisation og derved udvikle nogle skarpere og større events omkring de enkelte stop i Thisted Kommune. De vil fokusere på at integrere aktiviteter og initiativer omkring konkurrencedagene til gavn for alle interessenter. Formålet er at skabe events med et nationalt niveau, som både favner eliten og bredden, og hvor konkurrencestedet danner rammen om både konkurrence og lokale surfrelaterede aktiviteter. Derved kan man alt andet lige bibeholde unge og ældre længere på stranden. Det, de vil gøre, er:

 1. Samarbejde med eksisterende events, eks. Cold Hawaii Film Festival og WestWind End Season Surf Party.
 2. Forpligte de enkelte partnere til at bidrage med supplerende aktiviteter.
 3. Investere i eksisterende og nyt materiale.
 4. Samarbejde med eksterne kommercielle partnere.
 5. Udvikle konkurrencestrukturen med henblik på at udvikle og rekruttere flere danske talenter.
 6. Øge attraktionen ved og respekten omkring det at være frivillig.
 7. Forstærke Danish Surf Tours image og attraktion gennem stærkere kommunikation.

Sammen med ovenstående ønsker DSRF at benytte deres overskud til at investere i det fremtidige setup. På denne måde kan de skabe bedre og mere professionelle events.

Hele setuppet omkring Danish Surf Tour er en del af deres elitestrategi. DSRF ønsker at benytte touren som en del af deres eliteudviklingsplatform for unge talenter. De har derfor indgået et samarbejde med surfklubben NASA, som skal være med til at skabe en rød tråd i udviklingsarbejdet for unge surfere, som ønsker at engagere sig mere i sporten.

Dette fokus på talentudvikling har gjort, at man i 2019 og fremefter vil afholde Junior Days sammen med Danish Surf Tour. Formålet med dette er at introducere unge surfere til simple konkurrenceformater og derved øge interessen for sporten. Det er en strategisk indsats for at øge både bredde- og eliteidrætten i surfsporten. Det skal derudover være med til at skabe flere forbundsevents for 13-17 årige surfere og samtidig skabe en kultur i dansk surfing, som også involverer børn og unge.

Markedsføring af Thisted Kommune

Thisted Kommune vil blive markedsført på følgende måde:

 • Logo på konkurrence t-shirts til alle surfere
 • Logo på banner ved præmieoverrækkelse
 • Logo vil fremgå på Facebook banner for eventsiden
 • Logo vil fremgå på dsrf.dk's hjemmeside
 • Logo på trofæer til vinderne af Danish Surf Tour
 • Placering af Thisted Kommunes beach flag på stranden
 • Eksponering af logo i starten af eventvideoer - ca. 1 film pr. event
 • Thisted Kommune vil blive fremhævet i opslag på Facebook og Instagram
 • Gennem samarbejde med HF Cold Hawaii under alle events vil Thisted Kommune opnå en bred eksponering af HF Cold Hawaii på alle events - også de events, som afholdes uden for Thy.

Den samme grad af eksponering gør sig gældende ved DSRF Junior Days events.

Økonomi

Beløbet, som DSRF ansøger om, gælder for perioden 2019 - 2021 og er på 210.000 kr. fordelt på følgende måde:

Danish Surf Tour

2019: 40.000 kr. (2 events á 20.000 kr.)

2020: 60.000 kr. (3 events á 20.000 kr.)

2021: 60.000 kr. (3 events á 20.000 kr.)

DSRF Junior Days

2019: 20.000 kr. (2 events á 10.000 kr.)

2020: 10.000 kr. (1 event á 10.000 kr.)

2021: 20.000 kr. (2 events á 10.000 kr.)

Beløbet med de 20.000 kr. pr. event er ansøgt, da det er den støtte, som også blev tildelt i 2017 og 2018. Dertil ønsker man at udvide med Junior events og udvikling med 10.000 kr. pr. event. Så alt i alt søger DSRF om en støtte på:

2019: 60.000 kr.

2020: 70.000 kr.

2021: 80.000 kr.

Ud over en eventuel støtte fra Thisted Kommune har DSRF opnået yderlige støtte fra Waterz, DIF, eventsponsorer som Red Bull, frivillige sponsorer, bl.a. WestWind, og de planlægger at kontakte Hjørring Kommune, da en af de andre events er placeret i Løkken.

Det uddybende budget kan ses i vedhæftede dokument.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at Danish Surf Tour er med til at promovere Thisted Kommune som en aktiv fritidskommune. Dette er fint i tråd med Kommunens Vision 2022 om, at Thisted Kommune skal være Danmarks førende inden for naturoplevelse heriblandt udnyttelse af brandet Cold Hawaii.

Samtidig kan vi se, at DSRF har udviklet sin organisation til at lave mere professionelle events, hvor man også tænker ungdomsevents ind i ligningen nu. Dette vil alt andet lige skabe en tilgang af flere deltagere samt flere tilskuere til de enkelte events og derved mere eksponering for Thisted Kommune.

Derudover er der et stort samarbejde med lokale kræfter inden for sporten, hvor både uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er inddraget. Dette er med til at sikre en forankring af Cold Hawaii som det absolutte surfspot i Danmark.

Derfor anbefaler administrationen, at DSRF tildeles støtte som tidligere i 2017 og 2018 med følgende:

2019: 60.000 kr.

2020: 60.000 kr.

2021: 60.000 kr.

Det betyder, at støtten fortsætter med samme beløb, som blev tildelt i 2017 og 2018.

Retsgrundlag

Loven om erhvervsfremme § 13

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 60.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 kan finansieres via puljen for sport events.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. DSRF tildeles en støtte på 60.000 kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.
 2. Beløbene finansieres fra puljen for sport events i årene 2019, 2020 og 2021.
 3. Der hvert år fremsendes en evaluering og et regnskab for deres events.
 4. Der hvert år indgås aftale om eksponering af Thisted Kommune under hvert event.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019