06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

27. Status på Madværkstedet

Udskriv

Sagstema

Personaleændringer i Madværkstedet.

Redegørelse

Den tidligere projektleder af Madværkstedet har opsagt sin stilling og fratræder pr. 1. februar 2019.

Pr. 15. januar 2019 blev der ansat en køkkenleder af Madværkstedet samt en køkkenassistent, begge i et vikariat til sommeren 2019.

Madværkstedet fortsætter uændret som socialøkonomisk café for KulturRummets besøgende med fokus på madkultur.

I samarbejde med beskæftigelsesafdelingen ansættes medarbejdere i flexjob på samme niveau som hidtil.

Madværkstedet åbnede onsdag den 23. januar 2019 med følgende åbningstider:

Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.00.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 var det samlede budget på 1.455.000 kr. hvoraf de 600.000 kr. var fondspenge.

Derudover var der i 2018 en overførsel fra beskæftigelsesområdet på 600.000 kr. i refusion til de medarbejdere, der var i flex-ordning i projektet.

Disse midler er indeholdt i de 1.445.000 kr.
Der var reelt lønudgifter til medarbejdere i flex på 684.000

Der er et samlet merforbrug på 370.000 kr. i 2018, hvilket skyldes, at der var store lønudgifter, og at der blev igangsat mange projekter.

I 2019 er budgettet 1.000.000 kr. og beskæftigelsesområdet medfinansierer ikke Madværkstedet i 2019. Forvaltningen har sat fokus på at nedbringe lønudgifterne og fokusere på driften. Det er Kultur og Fritidafdelingens vurdering, at Madværkstedet ikke kan indtjene nok ved madsalget til, at Madværkstedet kan drives i hele 2019 med den nuværende forretningsmodel.

Der vil i løbet af foråret blive udarbejdet en ny forretningsmodel for Madværkstedet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der vil i 2019 være et særligt fokus på, hvordan Madværkstedet kan skabe sammenhæng med særligt Plantagehusets brugere og besøgende i KulturRummets andre miljøer.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om Madværkstedet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der laves en opfølgning på juni-mødet.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019