06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

28. Status på tilskudskonto 4. kvartal 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på tilskudskontoen i 4. kvartal 2018 samt orientering om administrative bevillinger givet i perioden fra oktober til december 2018.

Redegørelse

Der er i perioden oktober til december 2018 ikke givet administrative bevillinger fra tilskudskontoen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne anvises fra tilskudskontoen for 2018.

På tilskudskontoen i 2018 er der et merforbrug på 12.190 kr. Der er udbetalt 375.402 kr. i 2018. Alle de bevilgede beløb er udbetalt i 2018.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for administrative bevillinger, som er aftalt med udvalget: Aktører, der gennem flere år har modtaget en bevilling til en specifik aktivitet, som Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, der har kulturel værdi for Thisted Kommune samt til mindre bevillingsværdige arrangementer og aktiviteter.

Kriterierne for tilskud fra tilskudskontoen er fastlagt gennem beslutning fra 2010 i det daværende Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg den 26. april 2010.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

  1. De givne bevillinger tages til efterretning.
  2. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 16. januar 2019, pkt. 8:

Udsat.

Sagen behandles igen på Erhvervs,- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019 efter der er udarbejdet bilag med opgørelse over bevillinger givet i 2018 fra tilskudskontoen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019