06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

25. Status på arbejdet med Statens Museum for Kunst Thy

Udskriv

Sagstema

Status på arbejdet med Statens Museum for Kunst THY.

Redegørelse

I december 2017 fastlagde Kommunalbestyrelsen rammerne for den fremadrettede drift af Doverodde Købmandsgård herunder Thisted Kommunes samarbejdsforpligtigelser i forhold til Statens Museum for Kunst (SMK). Thisted Kommune har bevilget anlægsmidler til projektet, samt forhøjet Doverodde Købmandsgårds samlede driftsramme til formålet.

Status på arbejdet

I den efterfølgende periode har SMK arbejdet med at fremskaffe den fornødne finansiering til moderniseringen af ombygningen af Købmandsgården, således den er egnet som udstillingsbygning. Dette arbejde er endnu ikke i mål.

I samme periode er det blevet tydeligt for styregruppen for SMK THY samt den administrative styregruppe for projektet Cold Hawaii Inland, at de to projekter overlapper hinanden. Dette har givet anledning til en opmærksomhed på, hvordan de to projekter kan spille sammen.

Revision af projektgrundlag

Styregruppen bag SMK THY og den administrativ styregruppe for Cold Hawaii Inland har derfor fået udarbejdet en revision af det oprindelige projekt for SMK THY, som forholder sig til søsterprojektet Cold Hawaii Inland. Den væsentligste ændring er, at tårnet i Købmandsgården indtænkes som billettering og formidlingstårn, som fungerer som indgangen til Cold Hawaii og Thy generelt. Det reviderede projekt holder sig inden for den oprindelige budgetramme.

Forvaltningen vurderer, at revisionen har styrket projektet, og anbefaler, at man arbejder videre med det reviderede projektgrundlag i det videre fondsarbejde.

Revideret driftsplan for 2019

Byggeprocessen kan først igangsættes senere end forventet, og der er derfor lavet en midlertidig plan for driften af SMK THY i 2019.

SMK ønsker at lave en fuld sæson i 2019 i de nuværende rammer i Pakhuset. Det sætter visse grænser for værktyperne, der kan udstilles, men der vil være aktivitet fra påske til oktober. Det udløser krav til Thisted Kommune inden for samarbejdsaftalens rammer. Der er blevet udarbejdet årsplaner og budget, der tager højde for de nye driftsforhold, herunder også effektueringen af overdragelsen af Fonden Nordvest Safaris aktiviteter til Thisted Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede driftsoplæg tages til efterretning.

Retsgrundlag

Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen mellem Thisted Kommune og Statens Museum for Kunst.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Teknik og Erhverv indstiller, at det reviderede driftsoplæg for 2019 for Statens Museum for Kunst THY og Doverodde Købmandsgård tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019