Medlemmer og opgaver

Thisted Kommunes øverste politiske ledelse er kommunalbestyrelsen, der har 27 medlemmer, der blev valgt til Kommunalvalget den 16. november 2021.

På fotoet ses de 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelse og udvalg

Kommunalbestyrelsen har nedsat et Økonomiudvalg og fem stående udvalg.

  • Erhverv-, Klima-, Miljø. og Teknikudvalget.
  • Social- og Seniorudvalget.
  • Børne- og Familieudvalget.
  • Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget.
  • Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsesmøderne er offentlige og bliver afholdt den sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00 i mødesalen på rådhuset i Thisted. Alle er velkomen til at overvære sager, som er på den åbne dagsorden.

Møderne i de politiske udvalg er lukkede, men du kan finde dagsordner og referaterne fra møderne under hvert udvalg.

Dagsordener og referater til Kommunalbestyrelsen

Under hvert udvalg kan du finde dagsordener og referater fra 2017 og fremad. Både dagsordener og referater bliver offentliggjort løbende i takt med, møderne finder sted. Du kan tilmelde dig vores abonnementsordning og få en mail, når nye referater og dagsordener er tilgængelige.

Se dagsordener og referater fra Kommunalbestyrelsens møder

Arkiv

Dagsordener fra før november, 2017 findes på vores arkiv, Web Dagsorden: Der har du adgang til dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg før tidligere end 2017, inklusiv åbne bilag til de forskellige sager. Gå til referat-arkiv (Web Dagsorden) 

Medlemmer

Herunder kan du se medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, der tiltræder den 1. januar 2022. Du finder også kontaktoplysningerne på hvert enkelt medlem. Vi skal gøre opmærksom på, at mail til kommunalbestyrelsens medlemmer ikke anses som modtaget af Thisted Kommune. Dette gælder dog ikke mails til borgmesteren.

Vederlagene pr. 1. januar 2018 for hvervet som kommunalpolitiker


Se vederlagene pr. 1. januar 2018 for hvervet som kommunalpolitiker ved at klikke her.

 Niels Jørgen Pedersen (V)  
Niels Jørgen Pedersen (V)

Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Telefon: 40 93 17 18
E-mail: njpe@thisted.dk
     
 Jens Kr. Yde (C)  
Jens Kr. Yde (C)

Viceborgmester, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 24 24 74 22
E-mail: jky@thisted.dk
     
Ulla Vestergaard (S), borgmester

Ulla Vestergaard (A)

Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 24 29 28 27
E-mail: uve@thisted.dk
     
 Ida Pedersen (S)  
Ida Pedersen (A)

Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
Telefon: 20 34 12 51
E-mail: iped@thisted.dk
     
 Peter Larsen (V)  
Peter Larsen (V)
Formand for Børne- og Familieudvalget
Telefon: 25 10 17 94
E-mail: petlar@thisted.dk
     
 Torben Overgaard (C)  
Torben Overgaard (C)

Formand for Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget
Telefon: 51 32 63 49
E-mail: ton@thisted.dk
     
 Mette Kjærulff (S)  
Mette Kjærulff (A)

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 28 40 24 38
E-mail: mettek@thisted.dk 
     
 Jens Otto Madsen (Ø)  
Jens Otto Madsen (Ø)

Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 23 26 12 78
E-mail: jom@thisted.dk 
     
 Susanne Olander  
Susanne Olander (V)

Medlem af Økonomiudvalget og medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget.
Telefon:
E-mail: suo@thisted.dk
     
 Peter Skriver Nielsen (S)  
Peter Skriver Nielsen (A)

Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 61 65 59 02
E-mail: psn@thisted.dk 
     
 Lene Kjelgaard Jensen (C)

Lene Kjelgaard Jensen (C)

Medlem af Social- og Seniorudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Telefon: 24 26 52 50
E-mail: lekj@thisted.dk
     
 Ib Poulsen (O)  
Ib Poulsen (0)

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 24 76 37 08
E-mail: ibpo@thisted.dk 
     
Jane Rishøj (S)  
Jane Kær Rishøj (A)

Medlem af Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Telefon: 20 13 57 19
E-mail: jkri@thisted.dk
     
Henning Gregersen (A)  
Henrik Gregersen (V)

Formand for Social- og Seniorudvalget
Telefon: 24 22 99 29
E-mail: hgr@thisted.dk
     
Peter Sørensen (O)  
Peter Sørensen (C)

Medlem af Social- og Seniorudvalget
Telefon: 20 34 12 88
E-mail: pets@thisted.dk
     
 Henning Holm (A)  
Henning Holm (A)

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 23 43 34 39
E-mail: heho@thisted.dk
     
Morten Bo Bertelsen (SF)  
Morten Bo Bertelsen (F)

Medlem af Social- og Seniorudvalget
Telefon: 21 65 81 64
E-mail: mbb@thisted.dk 
     
Preben Dahlgaard
 
Preben Dahlgaard (V)
Medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Telefon:
E-mail: prda@thisted.dk
     
 Peter Uno Andersen (S)  
Peter Uno Andersen (A)

Medlem af Social- og Seniorudvalget
Telefon: 23 38 33 86
E-mail: puan@thisted.dk 
     
 Per Skovmose (C)  
Per Skovmose (C)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 20 34 10 72
E-mail: psk@thisted.dk 
     
 Jan Fink Mejlgaard  
Jan Fink Mejlgaard (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget
Telefon: 23 72 80 67
E-mail: jfme@thisted.dk
     
   
Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 30 26 67 57
E-mail: ksbj@thisted.dk
     
 Jørgen Andersen  
Jørgen Andersen (C)

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 21 46 58 26
E-mail: jman@thisted.dk  
     
   
Claus Nybo (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 40 48 26 76
E-mail: cln@thisted.dk
     
Joachim Kjeldsen (Å)  
Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 20 12 13 46
Email: jpk@thisted.dk
     
Kristian Tilsted (V)  
Kristian Tilsted (V)

Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 51 54 65 21
E-mail: kt@thisted.dk
     
Brian Nielsen


Brian Nielsen (D)
Medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 20 59 27 95
E-mail: brn@thisted.dk

 

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00