31. maj 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

110. Hanstholm Havn - Godkendelse af konstituering

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af konstituering af Søren Zohnesen som direktør i Hanstholm Havn.

Redegørelse

Bestyrelsen i Hanstholm Havn ønsker at konstituere vicedirektør Søren Zohnesen som direktør under forudsætning af Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse. Direktørkontrakten udarbejdes i overensstemmelse med gældende kommunal overenskomst efter rådgivning fra Center for Økonomi og Løn.

I løbet af et par måneder vil bestyrelsen vurdere, om der skal igangsættes en rekrutteringsproces. I så fald vil bestyrelsen drøfte den ønskede direktørprofil og de kompetencer, der er afgørende med fokus på havnens videre udvikling.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af havnelovens §), stk. 3 godkende ansættelse af havnechef. Løn og ansættelsesvilkår skal endvidere jf. styrelseslovens §67 godkendes af Kommunernes Lønningsnævn.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke. Lønomkostninger mv. afholdes af Hanstholm Havn.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at konstituering af Søren Zohnesen som direktør i Hanstholm Havn godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

111. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen - tillægsdagsorden - den 31. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen