Info om kommunalvalget 2017

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg af 27 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Valgperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.
Stemmeafgivningen finder sted fra kl. 8.00 til kl. 20.00. Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet, som alle vælgere får tilsendt.

Brug Din Stemme til kommunalvalget 21. november

Fra den 10. oktober 2017 kan der brevstemmes til kommunalvalget. Fra denne dato offentliggøres også, hvilke kandidater og lister der er opstillet til valget. 

Hvem kan stemme?

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Thisted Kommune og som herud­over enten:

1. har dansk indfødsret

2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

3. er statsborger i Island eller Norge eller

4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

kan stemme til kommunalvalget 2017.

Derudover har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsbor­ger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæ­iske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, ret til at stemme.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest 5 dage før valget, og er i tvivl om, om du har ret til at stemme, skal du kontakte Folkeregistret.

Hvis du har skiftet adresse før valget og er i tvivl om, hvor du skal stemme, kan du henvende dig til Folkeregistret og få det oplyst.

Hvis du er boligløs og ikke ved, hvor du skal stemme, kan du henvende dig til Folkeregistret.

Hvem må ikke stemme?

Med virkning fra den 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvordan stemmer jeg?

Når du afleverer dit valgkort ved valgbordet på afstemningsstedet, bliver du bedt om at oplyse din fødselsdato. Herefter får du udleveret din stemmeseddel. Du henvises til et stemmerum, for at sikre anonym stemmeafgivning. Hvis du ikke har modtaget et valgkort, eller det er gået tabt, kan du godt stemme alligevel, blot du er på valglisten. Hvis du er i tvivl om du er på valglisten, skal du kontakte folkeregistret i din kommune.

Ved kommunal- og regionsrådsvalget har du mulighed for at stemme på et parti eller afgive en personlig stemme på én af de opstillede kandidater. Du må kun sætte ét kryds, ellers er din stemmeseddel ugyldig. Du kan også stemme blankt ved at lade være med at afkrydse stemmesedlen.

Fra den 10. oktober 2017 vil det være kendt, hvilke partier og kandidater, der opstiller til kommunal- og regionsrådsvalget.

Hvis du ikke selv kan sætte dit kryds, kan du bede om hjælp på afstemningsstedet. Hvis du ikke kan komme ind på afstemningsstedet, kan du bede om at afgive din stemme uden for lokalet eller uden for bygningen, evt. i en bil. Det sker på den måde, at du skal bede en person kontakte valgpersonalet, der så vil komme ud til dig.