2017

November
Åstedsforretning

Ekspropriation – Virkeliggørelse af Lokalplan nr. 8-003, Blandet bolig og erhverv, Vangvej, Klitmøller

Thisted Kommune holder åstedsforretning onsdag den 8. november 2017, som forberedelse til virkeliggørelse af en del af Lokalplan nr. 8-003: Blandet bolig og erhverv, Vangvej, Klitmøller.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger og gøre indsigelser mod ekspropriationen.

Åstedsforretningen begynder kl. 12.30 ved lb.nr. 1, Vangvej 16A, 7700 Thisted.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup i tiden fra den 11. oktober 2017 til den 6. december 2017.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.
Juni    Nyt Center for Sundhed i Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. maj 2017, at igangsætte et skitseforslag til et nyt Center for Sundhed i Thisted Kommune, placeret i tilknytning til Thy Hallen. Sagen sendes nu i offentlig høring frem til den 21. juni 2017.
 
Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til masj@thisted.dk
 
I høringsmaterialet beskrives projektet nærmere.

Hent høringsmateriale for Center for Sundhed

Februar  Nordjyllands Beredskab 2029

I hver kommunale valgperiode skal der udarbejdes en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
På bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab den 8. februar blev det besluttet, at forslaget til denne plan, Nordjyllands Beredskab 2021, sendes i høring i 4 uger fra mandag den 13. februar inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.

Se planen for risikobaseret dimensionering - Nordjyllands Beredskab