Medlemmer

Følgende organisationer og virksomheder er medlemmer af Det Grønne Råd

Naturstyrelsen Thy

Danmarks Naturfredningsforening, DN Thy

Biologisk forening for Nordvestjylland

Dansk ornitologisk forening

Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Landbo Thy

Thy Turistforening

Mors-Thy Familielandbrug

Thylands Lystfiskerforening

Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund

En repræsentant fra Thisted Kommunalbestyrelse.

Rådet mødes 3 gange om året. Teknisk Forvaltning er sekretær for rådet.

Forretningsorden for Det Grønne Råd