SOSU Hjælper

Som social-og sundhedshjælper får du mulighed for at gøre en forskel for andre, og er med til at give mennesker mere livskvalitet gennem dit arbejde, hvor du yder en professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgeren i eget hjem eller på et plejecenter.

På fotoet ses en ældre kvinde, der bliver hjulpet til at blive hejst op af sengen af en sosu-assistent eller sosu-hjælper.

Som grundforløbselev får du en sammenhængende uddannelsesaftale til enten Social- og Sundhedshjælper eller Social- og Sundhedsassistent.


Tag endelig kontakt til os, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du har brug for yderligere informationer.
Du kan kontakte enten:

 • Minna Munk Christensen – 20357129 – mmc@thisted.dk – vedrørende Social-og sundhedshjælper uddannelsen
 • Nina Jexen - 20515627 – njp@thisted.dk - vedrørende Social-og sundhedsassistent uddannelsen.

Du kan også finde flere informationer på: https://www.sosu-stv.dk/


Fakta om uddannelsen


Thisted Kommune samarbejder med Social-og sundhedsskolen STV, Thisted afdelingen om at uddanne social- og sundhedshjælperelever.Yderlig information kan findes på www.sosu-stv.dk

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) – Thisted Kommune er ansættende myndighed (arbejdsgiver)

Thisted Kommune ansætter ca. 18 elever om året og der er optag 2 gange om året: februar og august
 • Uddannelsen tager 14 måneder
 • Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder
 • Uddannelsen støtter dig personligt i det professionelle arbejde med mennesker
 • I skoleperioderne arbejder du eksempelvis med fag som pleje og dokumentation, rehabilitering, arbejdsmiljø og demens
 • I praktikken arbejder du professionelt og tværfagligt med omsorg, pleje, praktisk hjælp og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer
 • Praktikken finder sted på Thisted Kommunes plejecentre og i Hjemmeplejen

Du arbejder 37/t om ugen i praktiktiden og der vil være arbejde i weekenden og mulighed for at deltage i vagter. Der er talentspor i uddannelsen: talent spor – vurderes efter Grundforløb 2 – Sosu

Økonomi

Som elev er du ansat i Thisted Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Ansættelsesforhold:


Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale. Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. januar 2016 er satserne pr. mdr. før skat:
 • Under 18 år: 7.908,35
 • Over 18 år: 10.380,76 kr.
 • Voksenelevløn: 19.005,58kr

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du lave en særlig ansøgning om Voksenelevløn. Voksenelevløn skal godkendes af ansættende myndighed ud fra nedenstående dokumentation på officielt papir fra arbejdsstedet

 • Hvis du er 25 år eller derover
 • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet
 • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

 • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
 • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.
Ansøgningsskema til Voksenelevløn opslås sammen med stillingsannoncen

Transport

Du kan få tilskud til transport til i skoleperioderne efter gældende regler. Du får information om dette på Social-og sundhedsskolen

Transportudgifterne til og fra praktikstedet efter Skats regler om befordring. Transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler hvis du anvender egen bil eller cykel – spørg på praktikstedet.

Optagelseskrav til et hovedforløb

Et gennemført grundforløb 2 – sosu.
Du skal have 02 i dansk og matematik for at komme ind på et grundforløb
Social-og sundhedsskolen har særlig forløb hvis du ikke har bestået dansk og matematik
• yderligere information om Grundforløbet finder du på www.sosu-stv.dk
GF2 er et 20 ugers skoleforløb – som er SU finansieret
GF afsluttes med en afsluttende Grundforløbsprøve som skal bestås
Grundfagene er dansk (D-niveau) og naturfag (E niveau) derudover giver GF2 dig certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp

Realkompetencevurdering foretages af Social-og sundhedsskolen
Ansøgningsskema til Grundforløb 2 finder på www.sosu-stv.dk

Grundforløb 2 planlægges foreløbig til opstart: februar, maj, august og november

TALENT SPOR
Der er mulighed for at gå på talent spor – så har du fag i skoleperioden på ekspert niveau
Denne mulighed drøfter du sammen med Social-og sundhedsskolen og til ansættelsessamtalen.
Talent niveau påføres din uddannelsesaftale

 

Ansøgning

Ansøgning og holdstart til social-og sundhedshjælper uddannelsen

Ansøgning opslås Ansøgningsfrist
Holdstart
 primo nov 16  5. december 16
 1. feb. 17
 primo april 17
 5. maj 16
 1. aug .17
Skemaet er et årshjul som gentager sig

Stillingen som social-og sundhedshjælper elev søges via www.thisted.dk/job eller www.jobnet.dk. Vær meget omhyggelig når du udfylder ansøgningen. En motiveret ansøgning kan være dit første trin ind i uddannelsen. Du skal sikre dig, at du vedhæfter korrekte dokumenter. Dokumenter som vedhæftes ansøgning skal være i et pdf format.

Kompetenceudvikling


Når du er uddannet social og sundhedshjælper har du mulighed for at søge social-og sundhedsassistenten uden yderligere adgangskrav – der gives dog IKKE merit for hele hjælperuddannelsen fra 1 jan 2017. Uddannelsen som social-og sundhedsassistent giver dig mulighed for at arbejde i primær kommunen, på sygehuse eller i psykiatrien

ForventningerSom elev i Thisted Kommune kan vi tilbyde dig:
• en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både teori og praktik på 14 måneder, hvor kvalitet og faglighed vægtes højt
• skoleuddannelsen foregår på Social-og sundhedsskolen-STV, Thisted afdelingen
• praktikuddannelsen foregår på plejecentre og i hjemmeplejen i Thisted Kommune
• digital elevmappe vedrørende praktikuddannelsen i Thisted Kommune
• under praktikuddannelsen bliver du fulgt af en praktikvejleder, har ugentlige vejledning - du får hurtigt svar og bliver en del af teamet
• mulighed for individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervskompetencer

Vi forventer af dig:
• at du er personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
• at du er medansvarlig for din uddannelse både i teori og praktik
• at du har lyst til at arbejde med mennesker og lære nyt
• at du har gode samarbejdsevner

PraktikstederHer kan du se et kort over praktiksteder  i Thisted Kommune

Kontakt

Nina Jexen
Uddannelseskoordinator
99171957/ 21388207
njp@thisted.dk

Anne Eriksen
administration
99171918
ae@thisted.dk

Nina Jexen og Anne Eriksen har kontor på Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00
Opdateret 05-05-2022