SOSU assistent

Som Social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På fotoet ses en ældre kvinde, der bliver hjulpet til at blive hejst op af sengen af en sosu-assistent eller sosu-hjælper.

Som grundforløbselev får du en sammenhængende uddannelsesaftale til enten Social- og Sundhedshjælper eller Social- og Sundhedsassistent.

Tag endelig kontakt til os, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du har brug for yderligere informationer.
Du kan kontakte enten:

 • Minna Munk Christensen – 20357129 – mmc@thisted.dk – vedrørende Social-og sundhedshjælper uddannelsen
 • Nina Jexen - 20515627 – njp@thisted.dk - vedrørende Social-og sundhedsassistent uddannelsen.
Du kan også finde flere informationer på: https://www.sosu-stv.dk/

Fakta om uddannelsen

På uddannelsen lærer du professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Thisted Kommune samarbejder med Social-og sundhedsskolen STV, Thisted afdelingen om at uddanne elever til social- og sundhedsassistenter. Du kan få mere information på www.sosu-stv.dk. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) – Thisted Kommune er ansættende myndighed (arbejdsgiver).

Thisted Kommune ansætter ca. 27 elever om året som fordeles på 3 optag i 2017 til opstart februar – maj - august.

Uddannelsen tager 2 år og 10 måneder direkte efter et grundforløb. Er du uddannet social- og sundhedshjælper giver det afkortning – minimum 5 mdr praktik og 5 ugers teori. Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder. 

I skoleperioderne arbejder du eksempelvis med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, psykiatri, forebyggelse, sundhedspædagogik, tidlig opsporing samt koordinering og kvalitetssikring.

Praktikuddannelsen som har 3 praktikker med flere praktikforløb

 • 1. praktikforløb: 40 uger ” Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen” – praktik på plejecenter og hjemmeplejen i Thisted Kommune
 • 2. praktikforløb: 18 uger ” Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” praktikforløb i psykiatriske tilbud i Region Nord eller i Thisted Kommune
 • 3. praktikforløb: 40 uger ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” 12 uger på somatisk hospitalsafdeling og 28 uger i Thisted Kommunes plejecentre og hjemmepleje

Du arbejder 37/t om ugen i praktiktiden og der vil være arbejde i weekenden og mulighed for at deltage i vagter

Der er 3 spor:

 • Unge spor: EUD under 25 år
 • Voksen spor: EUV – fra 25 år – 5 ugers afkortet forløb
 • Talent spor: kan kun vælges hvis du har haft dette spor i trin 1 uddannelsen

Økonomi

Som elev er du ansat i Thisted Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL. 

Ansættelsesforhold

Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale. Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. januar 2016 er satserne pr. mdr. før skat:

• Over 18 år 1 år: 11.008,24 kr. • Voksenelevløn: 19.005,58 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du lave en særlig ansøgning om Voksenelevløn. Voksenelevløn skal godkendes af ansættende myndighed ud fra nedenstående dokumentation på officielt papir fra arbejdsstedet:

 • Hvis du er 25 år eller derover
 • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet
 • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

 • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
 • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansøgningsskema til Voksenelevløn opslås sammen med stillingsannoncen.

Transport

Du kan få tilskud til transport til i skoleperioderne efter gældende regler. Du får information om dette på Social-og Sundhedsskolen. Transportudgifterne til og fra praktikstedet efter Skats regler om befordring. Transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler hvis du anvender egen bil eller cykel – spørg på praktikstedet.

Optagelseskrav til assistentuddannelsen

Du har gennemført Grundforløb 2 sosu rettet assistent

Du har taget social-og sundhedshjælper uddannelsen med dansk (D-niveau) naturfag ( E-niveau) og certifikater for førstehjælp ( 12 t kursus) og brandbekæmpelse indenfor de sidste 2 år

Social-og sundhedsskolen STV fortager her en RKV vurdering i forhold til grundfag og certifikater – hvis de ikke opfylder betingelserne

Uddannelsen giver minimum merit for 5 mdr praktik og 5 ugers teori - Social-og Sundhedsskolen STV fortager her en realkompetencevurdering

TALENT SPOR
Talentniveau betyder at udvalgte fag undervises på et højere niveau (ekspert): Denne mulighed drøfter du sammen med Social-og sundhedsskolen på grundforløbet og til ansættelsessamtalen. Talent niveau påføres din uddannelsesaftale

Stillingen som social-og sundhedsassistent elev søges via

 • www.thisted.dk/job 
 • www.jobnet.dk
Vær meget omhyggelig når du udfylder ansøgningen. En motiveret ansøgning

kan være dit første trin ind i uddannelsen. Du skal sikre dig, at du vedhæfter korrekte dokumenter. Dokumenter som vedhæftes ansøgning skal være i et pdf format.

Kompetenceudvikling

Når du er uddannet social og sundhedsassistent med dansk C, engelsk D og naturfag C har du adgang til  de mellemlange vidergående sundhedsfaglige uddannelser som eksempelvis sygepleje studiet

Forventninger

Som elev i Thisted Kommune kan vi tilbyde dig:
 • en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både teori og praktik på 20 måneder, hvor kvalitet og faglighed vægtes højt
 • skoleuddannelsen foregår på Social-og sundhedsskolen-STV, Thisted afdelingen
 • praktikuddannelsen foregår følgende steder:
  • somatik på sygehuse i Region Nord
  • psykiatri i Region Nord eller i Thisted Kommune
  • primær i Thisted  Kommunes områdecentre og hjemmepleje
 • særlig elevmappe vedrørende praktikuddannelsen i Thisted Kommune – incl. læringskontrakt for dine praktik forløb
 • under praktikuddannelsen bliver du fulgt af en praktikvejleder, har ugentlige vejledning - du får hurtigt svar og bliver en del af teamet
 • mulighed for individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervskompetencer

 Vi forventer af dig:

 • at du er personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • at du er medansvarlig for din uddannelse både i teori og praktik
 • at du har lyst til at arbejde med mennesker og lære nyt
 • at du har gode samarbejdsevner

Praktiksteder

Her kan du se et kort over praktiksteder  i Thisted Kommune

Kontakt:

Nina Jexen
Uddannelseskoordinator
99171957/ 21388207
njp@thisted.dk

Anne Eriksen
Administration
99171918
ae@thisted.dk

Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00
Opdateret 16-11-2021