SOSU assistent

Som Social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På uddannelsen lærer du professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fakta om uddannelsen

Thisted Kommune samarbejder med Social-og sundhedsskolen STV, Thisted afdelingen om at uddanne elever til social- og sundhedsassistenter. Du kan få mere information på www.sosu-stv.dk

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) – Thisted Kommune er ansættende myndighed (arbejdsgiver)

Thisted Kommune ansætter ca. 27 elever om året som fordeles på 3 optag i 2017 til opstart februar – maj - august

Uddannelsen tager 2 år og 10 måneder direkte efter et grundforløb• Er du uddannet social- og sundhedshjælper giver det afkortning – minimum 5 mdr praktik og 5 ugers teori

Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder

I skoleperioderne arbejder du eksempelvis med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, psykiatri, forebyggelse, sundhedspædagogik, tidlig opsporing samt koordinering og kvalitetssikring

Praktikuddannelsen som har 3 praktikker med flere praktikforløb

 • 1. praktikforløb: 40 uger ” Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen” – praktik på plejecenter og hjemmeplejen i Thisted Kommune
 • 2. praktikforløb: 18 uger ” Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” praktikforløb i psykiatriske tilbud i Region Nord eller i Thisted Kommune
 • 3. praktikforløb: 40 uger ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” 12 uger på somatisk hospitalsafdeling og 28 uger i Thisted Kommunes plejecentre og hjemmepleje

Du arbejder 37/t om ugen i praktiktiden og der vil være arbejde i weekenden og mulighed for at deltage i vagter

Der er 3 spor:

Unge spor: EUD under 25 år

Voksen spor: EUV – fra 25 år – 5 ugers afkortet forløb

Talent spor: kan kun vælges hvis du har haft dette spor i trin 1 uddannelsen

Økonomi

Som elev er du ansat i Thisted Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Ansættelsesforhold

Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale.
Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. januar 16 er satserne pr. mdr. før skat:
• Over 18 år 1 år: 11.008,24 kr.
• Voksenelevløn: 19.005,58 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du lave en særlig ansøgning om Voksenelevløn. Voksenelevløn skal godkendes af ansættende myndighed ud fra nedenstående dokumentation på officielt papir fra arbejdsstedet

- Hvis du er 25 år eller derover

- Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet

- Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

• Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
• Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
• Som handicaphjælper på voksenområdet
• Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansøgningsskema til Voksenelevløn opslås sammen med stillingsannoncen

Transport

Du kan få tilskud til transport til i skoleperioderne efter gældende regler. Du får information om dette på Social-og Sundhedsskolen. Transportudgifterne til og fra praktikstedet efter Skats regler om befordring. Transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler hvis du anvender egen bil eller cykel – spørg på praktikstedet.

Optagelseskrav til assistentuddannelsen

Du har gennemført Grundforløb 2 sosu rettet assistent

Du har taget social-og sundhedshjælper uddannelsen med dansk (D-niveau) naturfag ( E-niveau) og certifikater for førstehjælp ( 12 t kursus) og brandbekæmpelse indenfor de sidste 2 år

Social-og sundhedsskolen STV fortager her en RKV vurdering i forhold til grundfag og certifikater – hvis de ikke opfylder betingelserne

Uddannelsen giver minimum merit for 5 mdr praktik og 5 ugers teori - Social-og Sundhedsskolen STV fortager her en realkompetencevurdering

TALENT SPOR
Talentniveau betyder at udvalgte fag undervises på et højere niveau (ekspert): Denne mulighed drøfter du sammen med Social-og sundhedsskolen på grundforløbet og til ansættelsessamtalen. Talent niveau påføres din uddannelsesaftale

Ansøgning og holdstart til social-og assistent uddannelsen

 Ansøgning opslås  Ansøgningsfrist
 Holdstart
 primo nov 16  5. dec 16
 1. feb 17
 primo nov 16
 5. dec 16
 1. maj 17 (merit hold)
 primo april 17  5. maj 17
 1. august 17

Stillingen som social-og sundhedsassistent elev søges via

 • www.thisted.dk/job 
 • www.jobnet.dk
Vær meget omhyggelig når du udfylder ansøgningen. En motiveret ansøgning kan være dit første trin ind i uddannelsen. Du skal sikre dig, at du vedhæfter korrekte dokumenter. Dokumenter som vedhæftes ansøgning skal være i et pdf format

Kompetenceudvikling

Når du er uddannet social og sundhedsassistent med dansk C, engelsk D og naturfag C har du adgang til  de mellemlange vidergående sundhedsfaglige uddannelser som eksempelvis sygepleje studiet

Forventninger

Som elev i Thisted Kommune kan vi tilbyde dig:
 • en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både teori og praktik på 20 måneder, hvor kvalitet og faglighed vægtes højt
 • skoleuddannelsen foregår på Social-og sundhedsskolen-STV, Thisted afdelingen
 • praktikuddannelsen foregår følgende steder:
  • somatik på sygehuse i Region Nord
  • psykiatri i Region Nord eller i Thisted Kommune
  • primær i Thisted  Kommunes områdecentre og hjemmepleje
 • særlig elevmappe vedrørende praktikuddannelsen i Thisted Kommune – incl. læringskontrakt for dine praktik forløb
 • under praktikuddannelsen bliver du fulgt af en praktikvejleder, har ugentlige vejledning - du får hurtigt svar og bliver en del af teamet
 • mulighed for individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervskompetencer

 Vi forventer af dig:

 • at du er personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • at du er medansvarlig for din uddannelse både i teori og praktik
 • at du har lyst til at arbejde med mennesker og lære nyt
 • at du har gode samarbejdsevner

Praktiksteder

Her kan du se et kort over praktiksteder  i Thisted Kommune

Kontakt:

Nina Jexen
Uddannelseskoordinator
99171957/ 21388207
njp@thisted.dk

Anne Eriksen
Administration
99171918
ae@thisted.dk