SOSU assistent

Som Social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På uddannelsen lærer du professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fakta om uddannelsen

Thisted Kommune samarbejder med Social-og sundhedsskolen STV, Thisted afdelingen om at uddanne elever til social- og sundhedsassistenter. Du kan få mere information på www.sosu-stv.dk

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) – Thisted Kommune er ansættende myndighed (arbejdsgiver)

Thisted Kommune ansætter ca. 27 elever om året som fordeles på 3 optag i 2017 til opstart februar – maj - august

Uddannelsen tager 2 år og 10 måneder direkte efter et grundforløb• Er du uddannet social- og sundhedshjælper giver det afkortning – minimum 5 mdr praktik og 5 ugers teori

Uddannelsen veksler mellem skole og praktikperioder

I skoleperioderne arbejder du eksempelvis med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, psykiatri, forebyggelse, sundhedspædagogik, tidlig opsporing samt koordinering og kvalitetssikring

Praktikuddannelsen som har 3 praktikker med flere praktikforløb

  • 1. praktikforløb: 40 uger ” Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen” – praktik på plejecenter og hjemmeplejen i Thisted Kommune
  • 2. praktikforløb: 18 uger ” Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” praktikforløb i psykiatriske tilbud i Region Nord eller i Thisted Kommune
  • 3. praktikforløb: 40 uger ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” 12 uger på somatisk hospitalsafdeling og 28 uger i Thisted Kommunes plejecentre og hjemmepleje

Du arbejder 37/t om ugen i praktiktiden og der vil være arbejde i weekenden og mulighed for at deltage i vagter

Der er 3 spor:

Unge spor: EUD under 25 år

Voksen spor: EUV – fra 25 år – 5 ugers afkortet forløb

Talent spor: kan kun vælges hvis du har haft dette spor i trin 1 uddannelsen

Økonomi

Som elev er du ansat i Thisted Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Ansættelsesforhold

Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale.
Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. januar 16 er satserne pr. mdr. før skat:
• Over 18 år 1 år: 11.008,24 kr.
• Voksenelevløn: 19.005,58 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du lave en særlig ansøgning om Voksenelevløn. Voksenelevløn skal godkendes af ansættende myndighed ud fra nedenstående dokumentation på officielt papir fra arbejdsstedet

- Hvis du er 25 år eller derover

- Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet

- Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

• Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
• Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
• Som handicaphjælper på voksenområdet
• Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansøgningsskema til Voksenelevløn opslås sammen med stillingsannoncen

Transport

Du kan få tilskud til transport til i skoleperioderne efter gældende regler. Du får information om dette på Social-og Sundhedsskolen. Transportudgifterne til og fra praktikstedet efter Skats regler om befordring. Transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler hvis du anvender egen bil eller cykel – spørg på praktikstedet.

Optagelseskrav til assistentuddannelsen

Du har gennemført Grundforløb 2 sosu rettet assistent

Du har taget social-og sundhedshjælper uddannelsen med dansk (D-niveau) naturfag ( E-niveau) og certifikater for førstehjælp ( 12 t kursus) og brandbekæmpelse indenfor de sidste 2 år

Social-og sundhedsskolen STV fortager her en RKV vurdering i forhold til grundfag og certifikater – hvis de ikke opfylder betingelserne

Uddannelsen giver minimum merit for 5 mdr praktik og 5 ugers teori - Social-og Sundhedsskolen STV fortager her en realkompetencevurdering

TALENT SPOR
Talentniveau betyder at udvalgte fag undervises på et højere niveau (ekspert): Denne mulighed drøfter du sammen med Social-og sundhedsskolen på grundforløbet og til ansættelsessamtalen. Talent niveau påføres din uddannelsesaftale

Ansøgning og holdstart til social-og assistent uddannelsen

 Ansøgning opslås  Ansøgningsfrist
 Holdstart
 primo nov 16  5. dec 16
 1. feb 17