Skoleleder til Sjørring Skole

Sidste svarfrist: 16.09.2019
Vi søger en udviklingsorienteret skoleleder til Sjørring Skole, med tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest derefter.
Sjørring Skole er en velfungerende skole, beliggende på kanten af Nationalpark Thy. Skolen er kendetegnet ved gode fysiske rammer, både inden- og udendørs, stor opbakning fra lokalsamfundet og et godt samarbejde mellem skolens aktører. Skolen har 440 elever fra 0. til 9. klasse, en SFO med 120 børn og i alt ca. 60 medarbejdere. Udover skolelederen består ledelsesteamet på skolen af en viceskoleleder og en SFO-leder.

Vi forventer…
Som leder af Sjørring Skole har du høje ambitioner for elevernes læring, trivsel og dannelse. Du ved, at skolens resultater og elevernes læring bedst skabes ved et tillidsfuldt og åbent samarbejde med skolens elever, personale, bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere og kommunens forvaltning. Du er en tydelig leder, der ved hjælp af nærvær, synlighed og gode kommunikative evner skaber retning og følgeskab.

Du har de nødvendige pædagogiske og ledelsesmæssige forudsætninger for at kunne skabe gode rammer for medarbejdernes daglige virke. Du betragter teamsamarbejdet som en selvfølge for at kunne lykkes med den vigtige opgave det er, at skabe de bedste forudsætninger for elevernes læring.

Du skal kunne igangsætte processer, der har som mål at balancere tradition og fornyelse på en måde, som inddrager skolens aktører. Din ledelsesopgave vil altså tage udgangspunkt i de gode resultater, der er skabt på Sjørring Skole, og du skal samtidigt være klar til at sætte dit præg på den fremadrettede udvikling på skolen.

Du tror på den energi og effekt, som findes i samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet og arbejder delegerende og målrettet for at styrke dette samarbejde.

Du bliver leder for ledere. Derfor skal du kunne lede gennem andre via en inddragende, tydelig og tillidsfuld ledelse. I denne sammenhæng er samarbejdet med skolens bestyrelse en afgørende faktor.

Vi søger altså en leder, der …
 • går forrest og skaber fælles retning.
 • kan prioritere og skabe ro i en travl hverdag.
 • kan oversætte og skabe gennemsigtighed omkring skolens processer.
 • har kompetence til at udøve faglig og didaktisk ledelse.
 • kan navigere i feltet mellem forvaltning, medarbejdere og forældre.
 • udstråler en naturlig autoritet.
 • har økonomisk og administrativ indsigt.
 • naturligt vil være ansigtet udadtil og repræsentant for skolen i lokalsamfundet.
 • er uddannet lærer.
 • har gennemført, eller er indstillet på at gennemføre relevant lederuddannelse.
 • altid har eleverne i fokus!

Vi tilbyder
 • En velfungerende skole med en stabil økonomi.
 • En skole med fokus på trivsel, forpligtende fællesskab og faglighed.
 • Et tæt samarbejde med en engageret og faglig kompetent medarbejdergruppe.
 • En positiv indstillet, aktiv og medskabende bestyrelse.
 • Skolelederkolleger på de øvrige skoler i Thisted Kommune og et ledelsesteam på Sjørring Skole, der er klar til at hjælpe dig godt på vej.
 • En skole med mange skønne, skøre, fjollede, finurlige, vilde og helt vidunderlige elever.

Lidt mere om skolen
Sjørring Skole er en imødekommende, humørfyldt og udviklingsorienteret skole. I flere år har vi haft fokus på udvikling af en fleksibel teamstruktur, der understøtter elevernes læring og udgør et inspirerende og støttende kollegialt netværk. Tidligere har vi arbejdet med implementeringen af LP-modellen, og vi inddrager stadig tankerne fra LP i vores daglige arbejde.

Skolen er, i lighed med de øvrige skoler i kommunen, i gang med 4. og sidste år af ”Program for Læringsledelse”. Her har skolen særligt haft fokus på de professionelle læringsfællesskaber og læringsmiljøets betydning for elevernes læring og trivsel. I dette skoleår introduceres ”Den Professionelle Læringscirkel” - et redskab til at fastholde det professionelle læringsfællesskab.

Ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny løn. Der vil blive indhentet børneattest, og der skal fremvises straffeattest forud for ansættelse.

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte skolechef Per Overgaard på tlf. 9917 2080 / 2937 4134, hvis du vil høre mere om stillingen. Ønsker du at besøge skolen, kan du lave en aftale med viceskoleleder Lone Christiansen på tlf. 9917 3477.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. september 2019 kl. 12.00
Samtaler: 1. samtalerunde afholdes den 19. september 2019.
2. samtalerunde afholdes den 26. september 2019.
Bliver du udvalgt til 2. runde, vil der blive udarbejdet en personprofil på dig.

Ansøgningsfrist: 16. september 2019

Klik her for at søge