Områdeleder:
Lotte Bloch
Tlf.: 23470530

Teamleder:
Martin Gurre Petersen
Tlf.: 20156562

Områdecenter Klitrosen har en fantastisk beliggenhed i Klitmøller tæt ved havet og den jyske hede med udsigt over klitterne. Vi bor lige midt i Thy National Park. Den friske luft og duften af hav nyder vi godt af hver dag og fra nogle af vores lejligheder er der kig til havet.

Klitrosen fremstår med 20 lyse og skønne lejligheder fordelt i to boenheder - Rosenhaven og Klitheden. Fællesarealerne er ligeledes lyse og venlige og danner ramme om de mange aktiviteter for vores beboere. Her afholdes alt fra gudstjeneste, væveeftermiddage, koncerter og fællesspisninger.
På udenomsarealerne ligger en petanquebane, der bruges flittigt på lune dage.

På Klitrosen ligger vi stor vægt på et godt og indholdsrigt hverdagsliv med nærhed, samvær og fællesskab i centrum. Vi gør meget ud af at sætte os ind i det liv, beboeren har levet og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Hverdagen er præget af tiden til hinanden og interessen i hinanden som mennesker. Venlighed og forståelse er en del af omgangstonen, og følelsen af samhørighed. 

Aktuelt
Kommende arrangementer:
Uge 7:
11/2 kl. 14.30: Sang
12/2 kl. 11.00: Gudstjeneste
13/2 kl. 10.30: Vævning
13/2 kl. 13.30: Klub
13/2 kl. 18.30: Cafeaften med besøg af
                       folkedansere fra Thy og Mors.

Uge 8:
18/2 kl. 14.30: Sang

Uge 9:
25/2 kl. 14.30: Sang
26/2 kl. 10.00: Besøg fra børnehaven som slår
                       katten af tønden.
27/2 kl. 10.30: Vævning
27/2 kl. 13.30: Klub

Ret til ændringer forbeholdes


Læs nyeste udgave af husavisen her
Aktivkomitéen ved Klitrosen har ansøgt om at få
del i "Sol og Strand"s pulje på 50.000 kr. til lokale
håndsrækninger.

Der er udvalgt 3 kandidater blandt de mange ind-
sendte og Klitrosen er én af de nominerede. De to
andre er Vorupør Havbåde og Krik og Omegns Beboer-
forening.

Det er husejerne som benytter "Sol og Strand" der
skal afgøre, hvordan pengene skal fordeles mellem de
3 udvalgte projekter. De nominerede er nu i gang med,
at producere en video, som fortæller om deres projekt.
Herefter får husejerne mulighed for at stemme og i
august løftes sløret for, hvordan pengene fordeles.

Klitrosen ønsker en legeplads med gynger, vipper,
sand
kasse og legeredskaber, som såvel turister som
lokale
kan benytte. Det vil give Klitrosens beboere stor
for
nøjelse, at se på legende børn.