Handicap og Socialpsykiatri

Her kan du læse en kort beskrivelse af afdelingen Handicap og Socialpsykiatri.

Handicap og Socialpsykiatri er placeret på rådhuset i Thisted og har også sektioner rundt omkring i kommunen.

Chef for Handicap og Socialpsykiatri er Karen Vraa Jensen, telefon: 99 17 19 30, kmvj@thisted.dk.

Du kan læse mere om Handicap og Socialpsykiatris organisering nedenfor.

Opgaver og organisering

Handicap og Socialpsykiatris opgaver består i at støtte og hjælpe borgerne ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. Det gælder blandt andet ved:
  • Fysiske handicap
  • Psykiske eller psykiatriske problemstillinger
  • Sociale udfordringer
  • Misbrug
Handicap og Socialpsykiatris organisation er delt op i:
  • Børne- og Voksenhandicap
  • Psykiatri og socialt udsatte
  • Social Service.
Du kan også få mere viden om, hvordan socialområdet er organiseret, ved at klikke her.


Helhedsplanen for Socialområdet

I 2021 blev der vedtaget en helhedsplan for socialområdet. Behovet for en helhedsplan er opstået, fordi der er et stigende antal borgere i Thisted Kommune, der har brug for støtte og hjælp på socialområdet. Samtidig er der sket en ændring i målgruppens sammensætning, der gør opgaverne mere komplekse. Helhedsplanen tager udgangspunkt i de udfordringer og opstiller nye, lokale principper for fagligheder og kommunens tilbud.

Du kan læse Helhedsplanen for Socialområdet ved at trykke på linket her: Læs mere.

Du kan læse et resume af Helhedsplanen for Socialområdet ved at trykke på linket her: Læs mere. 

Du kan læse bilagene til Helhedsplanen for Socialområdet ved at trykke på linket her: Læs mere.

Børne- og Voksenhandicap

Her kan du læse en kort introduktion til børne- og voksenhandicapområdet

Thisted Kommune har to specialinstitutioner til handicappede børn med børnehave, bodel, aflastning og botræning for unge handicappede. Du kan læse mere på Børn med handicap.

Thisted Kommune har en bred vifte af tilbud til voksne handicappede. Du kan læse mere på Handicap, psykiatri og social. 

Psykiatri og Socialt Udsatte

Her kan du læse en kort introduktion til Thisted Kommunes tilbud indenfor socialpsykiatri og socialt udsatte.

Thisted Kommune tilbyder misbrugsbehandling, væresteder, bostøtte, botilbud og specialplejehjem til borgere med behov indenfor socialpsykiatrien.

Du kan læse mere på siderne Sindslidende, Problemer med stof og alkohol og Rusmiddelteamet.

Kontaktinfo

Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20
E-mail: social@thisted.dk