Psykiatri og Handicap

Her kan du læse en kort beskrivelse af Handicap- og psykiatriafdelingen.

Handicap- og psykiatriafdelingen ledes af handicapchef Jan Bendix Jensen.

Afdelingen består af en myndighedssektion, som ledes af sektionsleder Pia Toft Jepsen og sagsbehandlere, og en udfører-sektion, som ledes af sektionsleder Susanne Boutrup.

Konsulenter og administrative medarbejdere fungerer som stab.

Afdelingens opgaver omhandler hjælp og støtte til borgere med udviklingshæmning, fysisk handicap, psykiatriske problemstillinger, psykisk sårbare og socialt udsatte.


Opgaverne har afsæt i Serviceloven og Sundhedsloven.

Du kan læse mere om afdelingens tilbud på Handicap og psykiatri, og du kan læse om de enkelte driftssteder på Institutioner.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: handicappsykiatri@thisted.dk