Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indeholder blandt andet Jobcenter Thisted, Borgerservice, det psykiatrisk område, handicap området samt sundhed og ældre området.

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen er placeret på rådhuset i Thisted, og har også afdelinger rundt omkring i Thisted, primært i Skolegade (Jobcenter Thisted).

Se forvaltningens nuværende organisationsdiagram

Du kan klikke dig ind på de enkelte afdelingerne via venstremenuen.

Nøglepersoner

Lone Becker, direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, telefon 99 17 41 20 eller lsb@thisted.dk

Ann Frederiksen, beskæftigelseschef, telefon: 99 17 23 80, eller afr@thisted.dk

Ellen Kirk Jensen, handicap- og psykiatrichef, telefon: 99 17 19 35 eller ekj@thisted.dk

Anne Fink, sundheds- og ældrechef, telefon: 99 17 19 55 eller afi@thisted.dk

Jan Bendix Jensen, borgerservicechef, telefon 99 17 18 40 eller jabj@thisted.dk


Kontaktinfo

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk