Forvaltninger

Thisted Kommune har tre forvaltninger, der dækker hver sit område.

I menuen til venstre kan du læse mere om de tre forvaltninger:

  • Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indeholder blandt andet Jobcenter Thisted, Borgerservice og Ydelser samt det psykiatrisk område, handicap området, plus sundhed og ældre området.

  • Børne- og Familieforvaltningen indeholder blandt andet asyl og integrationsområdet, dagtilbud og pladsanvisning, børne og familierådgivningen, samt alle vores skole- og undervisningstilbud. Derudover indeholder Børne- og Familieforvaltninger også vores kultur og fritidsafdeling.

  • Teknik og Erhverv består af afdelingerne Myndighed, Erhverv samt Drift- og Anlægsafdelingen, herunder Affald og Ejendomme. Desuden har forvaltningen sit eget sekretariat.