Høring af Natura 2000 handleplaner


Teknisk Forvaltning sender nu forslaget til Natura 2000 handleplaner for Thisted Kommune i offentlig høring.

19-10-2016Informationsartikel


Høringsfristen er fredag d. 16. december 2016.

Alle er velkomne til at indsende bemærkninger til forslaget til Natura 2000-handleplaner. Bemærknin-gerne skal sendes skriftligt, enten som brev til Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Miljøaf-delingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, eller som mail til teknisk@thisted.dk.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk