Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

  1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
  3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk

Tilskud til kulturelle aktiviteter

Thisted Kommunalbestyrelse yder derudover tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen gennem Tilskudskontoen, der hvert år yder støtte til en lang række foreninger m.fl., der arrangerer kulturaktiviteter inden for en bred vifte af genrer over hele kommunen.

  • Du skal søge i god tid, før dit projekt skal gennemføres, da du må regne med tid til sags- og politisk behandling.
  • For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at kulturprojektet foregår i Thisted Kommune og understøtter Thisted Kommunes gældende kulturpolitik.
  • For at komme i betragtning til støtte, skal du anvende ansøgningsskemaet

Thisted Kommune er en del af den nordjyske kulturaftale, hvor du også har mulighed for at søge støtte til arrangementer.


Fundraising på området

Thisted Kommune har ikke ansat en fundraiser, men i Kultur- & Fritidsafdelingen kan du få gode råd og vejledning til, hvordan du kan komme videre med at rejse penge.

Har du brug for råd og vejledning til, hvordan du opnår støtte til et arrangement på området, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Ole Jørgensen
Sektionsleder, Kultur og Fritid
olej@thisted.dk / 9917 2456

Jennifer Kerstin Strohmeyer
Kulturkonsulent
jks@thisted.dk / 9917 4148


Liste over puljer og fonde der dækker kulturområdet

Her følger er en liste over puljer og fonde, der er særligt relevante for kulturområdet:

Arkitektur
Kulturaftale Nordjylland
Arkitektur-udvalget

Design
Kulturaftale Nordjylland
Kunsthåndværk- og designudvalget

Film
Kulturaftale Nordjylland
AntiPiratGruppen
Film- og teaterudvalget

Musik
Kulturaftale Nordjylland
Musam
AntiPiratGruppen

Kunst og Kunsthåndværk
Kulturaftale Nordjylland
SPOT
Billedkunstnere og billedkunstformidleres deltagelse i konferencer o.lign.
Billedkunstneres udstilling i udlandet
Kommunale billedkunstråd
Andre billedkunstneriske tiltag
Kommunale billedkunstråd
Andre billedkunstneriske tiltag
Billedkunstneriske Produktioner til udstillinger i Danmark og udlandet
Formidling af dansk kunst i udlandet
Formidling af udenlandsk kunst i Danmark
Billedkunstneriske udstillinger i Danmark
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg
Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser
Driftstilskud til kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner

Litteratur
Kulturaftale Nordjylland
Litteraturudvalget
Dramatikerpuljen
Børnelitteraturpuljen
Den faglitterære pulje
Den skønlitterære pulje
Litteratur – de generelle midler
Marienborgspuljens støtte til udgivelse og promovering af banebrydende ny dansk litteratur
Forfattercentrum

Scenekunst
Kulturaftale Nordjylland
Film- og teaterudvalget
Dramatikerpuljen
Pulje til scenekunstnerisk udvikling
International teaterudveksling
International teaterudveksling
Talentpleje inden for moderne dans

Oplevelsesøkonomi generelt
Kulturaftale Nordjylland
Tværgående projekter
JL Fondet
Tuborgfondet
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Kulturministeriet
Den Obelske Familiefond
BG Fonden
Børn, unge og uddannelses Initiativstøtte
Børn og unges møde med kunst – huskunstnere